NVZ 2011

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Werkgroep nachtvlinders

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Theo Bakker

tel. 06-54922444

E-mailadres: tjmbakker@ziggo.nl

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

Laatste nieuws

 


Kosmopoliet,


Jan Vriend uit Hees is lid van onze nachtvlinderwerkgroep. Jan is er vaak bij wanneer we met de lamp op pad gaan, maar ook zoekt hij regelmatig bij huis naar nachtvlinders door te smeren en wanneer de temperaturen niet te laag zijn, ook wel met de lamp en het laken. Hij heeft door de regelmaat waarmee hij dat doet en door de plek -niet ver van Dwingelderveld- al heel wat zeldzaamheden bij huis gehad. Maar wat hij deze keer bij huis had op 22 oktober, was wel erg uniek.  Die avond zag hij een nachtvlinder rond de lamp vliegen die almaar niet wou gaan zitten. Gelukkig een uur later zat hij op het statief van de lamp en kon hij een paar foto's maken. Hij twijfelde lang en ook Waarneming.nl kon niet echt helpen. Hij vond hem het meest lijken op de Kosmopoliet. Maar dat is een nachtvlinder die de afgelopen 150 jaar maar eenmaal in Nederland is ontdekt (in 2006 in Noord Holland) Toch bleek, nadat hij de suggestie had voorgelegd aan de deskundigen, dat het wel degelijk om deze vlindersoort ging. Kosmopoliet betekent iets als wereldburger. Hij komt normaal voor in Zuid Europa. Maar deze wereldreiziger zocht het elders en kwam zo in Hees terecht. Jan van harte gefeliciteerd met deze ontdekking. Jan zegt er zelf van: Juist het onverwachte vind ik één van de leukste aspecten van onze hobby.  

JV
Meer nieuws

Zeldzame nachtvlinder gespot in Hees 2020-10-25

Walstropijlstaart 2020-08-16

Nachtvlinderonderzoek 2020-08-12

Populierengroenuilstaart 2020-08-12

Hoornaarvlinder 2020-07-02

Eikenwespvlinder 2020-06-20

Groen voor ogen 2020-06-04

Wespvlinders vervolg 2020-06-01

Wespvlinders 2020-05-28

Klimop is belangrijk voor insecten in de herfst 2019-10-24

Nachtvlinderen bij Schoonhoven 2019-07-28

Nachtvlinderen bij Martensplek 2019-06-28

Teunisbloempijlstaart, nieuw voor Drenthe 2019-06-03

Supernacht voor nachtvlinders 2019-03-22

Kleine wintervlinder, een bijzonder dier 2018-12-05

Vlinders in de winter: Hoe kan het? 2018-12-04

Nachtvlinderavond Dorpsbos Nieuwlande 2018-10-12

Smeren voor nachtvlinders 2018-08-10

Karmozijnrood weeskind in ongekende aantallen 2018-07-05

Nachtvlinderen met een val 2018-05-02

Diamantborsteltje 2018-04-10
Dagactieve nachtvlinders op de Takkenhoogte 2017-08-10

Nachtvlinderen in de vlindertuin zonder laken en lamp 2017-08-08

Veel vlinders in de vlindertuin 2017-06-10

Bremsteltmot 2017-05-31
Dennenbandspanner 2017-05-31

Nachtvlinderen Vlindertuin 2017-03-31

Rupsen diverse nachtvlinders 2016-09-24
Plakkers 2016-02-06
Nachtvlinders in Zuidwolde: overzicht over 2015

Spectaculaire Nachtvlinderavond op 14 augustus bij de Vlindertuin Verslag
Koud op 2e nachtvlinderavond 2015-04-17 Verslag

Veel Weegbreemotten 2015-04-17

Eerste nachtvlinderavond 2015-03-20 Verslag

 

Wie zijn we?
De Werkgroep Nachtvlinders houdt zich specifiek bezig met nachtvlinders. De groep is gestart in 2015 en bestaat uit een aantal enthousiaste liefhebbers. De werkgroep heeft het voornemen om een inventarisatie te doen van alle nachtvlinders (micro en macro) op speciale plaatsen in en rond Zuidwolde.

Het doel is om er met elkaar veel plezier aan te beleven en om meer bekendheid te geven aan het voorkomen en beschermen van nachtvlindersoorten in onze eigen omgeving.


Wat doen we?
We doen onderzoek naar de aanwezigheid van nachtvlinders. Zij hebben in tegenstelling tot dagvlinders geen eindknopjes aan de antennes. Nachtvlinders vliegen meestal ’s nachts, maar sommige soorten vliegen ook (of met name) overdag.


Vlinders inventariseren
Om nachtvlinders te inventariseren organiseren we avonden waarop we de speciale lamp met laken neerzetten en vaststellen welke soorten en in welke aantallen die soorten op die plek voorkomen.

De waarnemingen worden doorgegeven aan de Vlinderwerkgroep Drenthe die onze registraties toevoegt aan de provinciale en landelijke waarnemingen. Het grote aantal nachtvlinders van ca. 800 macro’s en 1500 soorten micro’s in Drenthe maakt het nachtvlinderwerk tot een grote uitdaging. We zullen dan ook nu en dan speciale determinatie-avonden organiseren.


Vlindertuin
In de Vlindertuin is de afgelopen jaren al veel onderzoek naar nachtvlinders gedaan, maar het gebeurde weinig systematisch. Wel weten we dat er veel nachtvlinders in dat gebied voorkomen. In 2015 willen we starten met een onderzoek naar nachtvlinders in de Vlindertuin.

De Vlindertuin is te bereiken via de ingang aan de Westerveldseweg, of vanaf het fiets- en wandelpad tussen begraafplaats en Museum De Wemme, of via het schelpenpaadje vanaf waardeel nummer 4 in Zuidwolde.

Nachtvlinderavonden
We hebben voor het nachtvlinderonderzoek een aantal avonden gereserveerd die in de agenda van de Natuurvereniging zijn te vinden. Op de website wordt zo tijdig mogelijk aangegeven of de avond (in verband met het weer of anderszins) doorgaat of niet ofwel verschoven wordt naar een andere datum.


Hoe kun je waarnemingen melden?

Waarnemingen van nachtvlinders kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug. Wanneer het bijzondere waarnemingen betreft plaatsen we dat op onze website onder pagina waarnemingen.


Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in nachtvlinders, wil je er meer van weten en helpen met inventariseren of iets organiseren, dan ben je van harte welkom. Geef je op via een mail naar Theo Bakker, tjmbakker@ziggo.nl.


Ben je specifiek geïnteresseerd in nachtvlinders, dan zou het leuk zijn als je de werkgroep helpt om daar meer kennis over op te bouwen. Laat het ons weten.