NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Vogelwerkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?


Harmen van der Wal,
Tel. 06-28625420,
E-mail:vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

Laatste nieuws


Huiszwaluwtil als lokstation

In 2012 is een mooie huiszwaluwtil geplaatst langs het Vlinderommetje (Looizand). Het lijkt een geschikte locatie voor Huiszwaluwen, met in de buurt akkers, weilanden en water. Tot en met 2020 is er door Huiszwaluwen echter geen enkele broedpoging gedaan. Op basis van de literatuur over de benutting van huiszwaluwtillen is o.a. bekend, dat van alle in 2018 in ons land bekende tillen (204 stuks) er 36 stuks (= 17%) door Huiszwaluwen gebruikt werden. Dat is dus een erg beperkte benutting. Uitgaande van gegevens over 2015 van Sovon, maakt minder dan 3% van ons landelijk aantal broedparen gebruik van een huiszwaluwtil.
Sinds 2011 wordt in Nederland geprobeerd om het succes van de tillen te verhogen door middel van het toepassen van lokgeluid vanuit een geluidsgenerator; eerder werd dit lokmiddel in andere landen geïntroduceerd. De geluidsgenerator wordt gevoed door een accu, waarbij de accu wordt bijgeladen door een zonnepaneeltje, dat bovenop de til gemonteerd wordt. Onder in de til wordt een kleine luidspreker gemonteerd.

Een geluidsopname van een groepje vliegende en kwetterende Huiszwaluwen wordt afgespeeld vanuit de huiszwaluwtil.  De opname is echter niet continu te horen, maar het wordt in de voorjaars- en zomerperiode alleen overdag elk uur tot elke twee uur afgespeeld, steeds een wisselend aantal minuten achtereen. Deze toepassing gaf landelijk een lichte verhoging te zien van de bezetting van de tillen (in 2013: 9,6% bezetting voor tillen zonder geluid en 12,5% bezetting voor tillen met geluid (meer recente gegevens konden niet worden achterhaald).

Op initiatief van Jan Mager (IVN-Hoogeveen en tevens lid van de NVZ) is een tweetal geluidsgeneratoren aangeschaft: één voor de huiszwaluwtil in het Zuiderpark in Hoogeveen en één voor de huiszwaluwtil aan het Looizand in Zuidwolde. Op 10 maart jl. is de geluidsgenerator in de til in Zuidwolde geplaatst door Jan Mager en ondergetekende. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wellicht zullen wandelaars nu verbaasd zijn om plotseling het kwetteren van vliegende Huiszwaluwen te horen, terwijl het nog maar maart is (als ik dit stukje schrijf). En nu maar hopen dat zij niet de Fenolijn van Vroege Vogels gaan bellen, om hun “waarneming” door te geven. Dat zou de kwaliteit van de vogelstatistieken niet ten goede komen.
Uiteraard zal de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Zuidwolde het gebruik van de huiszwaluwtil op de voet volgen.
Philip de Brabander,

Namens de Vogelwerkgroep Natuurvereniging Zuidwolde
Meer nieuws

30-03-2021: Zwaluwtil als lokstation

12-03-2021: Torenvalkkast nabij Oosterlijk deel Steenbergerweg Zuidwolde vervangen door nieuwe.

10-02-2021: Winterimpressies en Wintervogels

31-01-2021: Tuinvogeltelling

01-10-2020: Broedresultaten 2020 voor Oeverzwaluwwand Takkenhoogte

27-04-2020: Gekraagde Roodstaart

26-04-2020: Vogels in Zuidwolde

12-04-2020: Spreeuwen

13-03-2020: Merel

12-10-2019: Oeverzwaluwen Takkenhoogte en Veeningenplas

03-08-2019: Oeverzwaluwen in Zuidwolde

12-02-2019: Vogeldrukte op de voederplaats

20-08-2018: Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

14-08-2018: Merelsterfte

06-09-2017: 2017: minder Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

06-09-2017: IJsvogel broedt bij Takkenhoogte

13-04-2017: Oeverzwaluwwand resultaat 2016

20-12-2016: Aanleg ijsvogelwand

08-06-2016: Drukte van Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

08-12-2015: Oeverzwaluwwand minder in trek in 2015
14-11-2015: Spreeuwenwolken boven Zuidwolde

27-04-2015: Schoolkinderen in Zuidwolde leren vogelgeluiden

27-04-2015: Hop

18-04-2015: Merelnest met camouflage

08-12-2014: Kraanvogels op de Takkenhoogte

22-11-2014: Zwaluwwand Takkenhoogte

25-10-2014: Vogelexcusie Mepperhooilanden
2014: Vogelexcusie najaar

19-05-2014: Luguber Vogelhotel

15-05-2014: Lepelaar

12-05-2014: Vogelgeluiden cursus 2014

26-04-2014: Vogelgeluiden deel 1

30-03-2014: Kraanvogels

19-03-2014: Spreeuwen

16-03-2014: Welke vogels op de Takkenhoogte en omgeving?

06-03-2014: Goudvink

24-02-2014: Steenuil

12-02-2014: Cursus vogels herkennen

14-01-2014: Vogels in de tuin

10-11-2013: Zwaluwenwand Takkenhoogte


Wat doen we?

 

We organiseren excursies naar speciale vogelgebieden, zoals Lauwersmeer, Diependal en Börkener Paradies. En elk jaar is er een vroege vogeltocht in de omgeving van Zuidwolde. Kijk voor de actuele activiteiten in de agenda.We zorgen ook voor het onderhoud van de oeverzwaluwwand aan de Takkenhoogte.In samenwerking met het Drentse Landschap organiseerden we al een aantal keer een vogelgeluidencursus, met 2 theorieavonden en 2 vroege ochtendexcursies


Naast organisatie en onderhoud, inventariseren we welke vogels we zien langs het Vlinderommetje. Langs de route zijn speciale nestkasten opgehangen voor verschillende soorten vogels.Alle bijzondere waarnemingen van volgens in Zuidwolde en omgeving worden vermeld op deze site onder waarnemingen-vogels.
En we doen onderzoek naar de roofvogels en uilen, om deze verder te kunnen beschermen. Dat doet de Uilen- en Roofvogelwerkgroep.

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Heb je een waarneming die je de moeite waard vind? Meld deze dan door een e-mail te sturen met naar vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl of te bellen naar Harmen van der Wal, Tel. 06-28625420. Geef dan aan:
  • wat je hebt gezien? Zo mogelijk een foto toevoegen.
  • op welke dag?
  • op welke plaats?

 

Ook wordt er een lijst bijgehouden van vogels die gezien zijn op de Takkenhoogte.


Hoe kun je lid worden?
Eigenlijk is er nog geen werkgroep vogels. We zouden wel graag een werkgroep oprichten.Wil je hier lid van worden? Geef je dan op bij Harmen van der Wal, Tel. 06-28625420 of stuur een e-mail aan vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl.