NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017


Begin dit jaar zijn we begonnen met de schoonmaak van alle 30 nestkasten en hebben deze tevens voorzien van nieuw strooisel. Daarnaast hebben wij sommige kasten verhuisd naar plaatsen waarvan wij als werkgroep betere verwachtingen hebben op resultaat.

In maart zijn we gestart met het ’s avonds bezoeken van alle nestkasten, waarbij wij met gebruik van geluidsdragers de territoriumroep van de Steenuil nabootsen. Hiermee willen we van de Steenuilen een reactie uitlokken om te bepalen of een nestkast een potentieel broedpaar gaat opleveren. Het resultaat op basis van de geluidsdragers en nog enkele andere variabelen kwamen we uit op 15 nestkasten die we in de maanden mei en juni zouden gaan controleren op broedsels. Door het koude voorjaar bleek dat sommige paartjes vroeg begonnen met leggen, terwijl weer anderen enkele weken gewacht hebben in de hoop op misschien meer muizen.

Ook hebben we een lijst ontvangen van Jan Bisschop uit IJhorst waarin Kerkuilenadressen staan van Zuidwolde, Fort en Veeningen. Deze lijst wordt thans geïnventariseerd en opgeschoond waarbij we dit jaar al enkele makkelijk bereikbare plekken meegenomen hebben in onze controles.

Resultaat controles

In mei en juni zijn de 15 nestkasten gecontroleerd op legsels en pullen. Waar we in andere jaren bij bepaalde nestkasten altijd 100% succes hadden, viel dit zeker bij 5 gegarandeerde kasten nu tegen en was het resultaat nihil, wat toch een flinke domper is. Oorzaken hiervan zijn o.a. de predatie door de steenmarter op 2 adressen, 2 adulte exemplaren dood aangetroffen in kast, koude eieren waarschijnlijk door verstoring en 1 adres met onbekende reden.

Daar stond tegenover dat we ook een nieuw broedsel op het spoor kwamen, doordat deze liefhebber contact met ons had opgenomen omdat de pullen uit zijn nestkast tuimelden. Het was een kleine nestkast met liefst 5 pullen, waarvan er later 1 toch dood is aangetroffen. Bij dit echtpaar gaan we in het nieuwe jaar een grotere nestkast plaatsen.

Ook is er nog een gewonde volwassen Steenuil gevonden, die waarschijnlijk gevochten had met een Buizerd maar wel een oog verloren had. Dit exemplaar is wat opgekalefaterd door onze Steenuil-verpleegster Roos en via het ringnummer konden we aflezen uit welke kast deze kwam en vervolgens in die betreffende kast geplaatst op hoop van zegen.

Ook hebben we gekeken naar de Kerkuilen, waarbij het opviel dat de nesten tamelijk groot zijn namelijk 13 pullen in 2 nestkasten.

In juni hebben we de Steenuilen en Kerkuilen samen geringd met Harm Bloemhof met als resultaat:

  • 11 Steenuilen waarvan inmiddels alweer 2 dood aangetroffen

  • 14 Kerkuilen waarvan 1 volwassen exemplaar

Dit resultaat is minder dan vorig jaar, maar we zullen dit als werkgroep evalueren en voor het nieuwe jaar wellicht verbeteringen aanbrengen.

Met een warme uilengroet,

Geert Komduur

coördinator Steenuilen en Kerkuilengroep NVZ