NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Inventariseren van steenuilenterritoria


Het tellen van het aantal Steenuilen is niet eenvoudig. We willen vooral achterhalen hoeveel broedparen in ons gebied aanwezig zijn. Tijdens een territoriumkartering brengen we daarom het aantal roepende mannetjes in kaart. Onder de aanname dat elk roepend exemplaar een broedpaar vertegenwoordigt, krijgen we zo een beeld van het aantal territoria in ons werkgebied. Het belangrijkste hulpmiddel bij het inventariseren is de cassette- of mp3-speler waarmee het baltsgeluid van de Steenuil wordt afgespeeld. Een Steenuil verraadt zijn aanwezigheid door te antwoorden met een(balts)roep. Het principe van de geluidnabootsing berust op het uitlokken van de territoriumroep. Steenuilen zijn territoriale vogels, ze reageren over het algemeen goed op de zogenaamde indringer.


Op woensdagavond 15 maart verzamelden wij ons met 8 vrijwilligers bij “ huize Huiskes” waarbij wij na verdeling van de adressen om 21.00 uur in 2 groepen uiteen gingen om vervolgens in de nabijheid van alle nestkasten te controleren of er een reactie kwam op onze geluidsdragers. Om een goede respons te krijgen dienen de weersomstandigheden gunstig te zijn, geen regen en geen harde wind. Omdat er 32 nestkasten zijn in ons werkgebied hebben we op maandagavond 20 maart met 1 groep vrijwilligers de overige territoria gemonitord.


Niet alle mannetjes roepen even fanatiek en soms duurt het even, maar wanneer je een respons terug krijgt van de Steenuil gaat er toch wel een zaligmakend gevoel door je heen. Ook gebeurt het dat er geen reactie volgt, terwijl je zeker weet dat er een Steenuil huist in de betreffende nestkast. Of er reageren 2 uilen uit verschillende territoria op ons geluid. Het bepalen van de territoria is van belang, omdat wij op deze wijze bepalen bij welke nestkasten de kans op broedsucces straks het grootst. Na de controle van deze kasten op aanwezigheid van jongen kunnen deze dan geringd worden.


De inzet van de vrijwilligers werd beloond op deze avonden omdat er 11 territoria werden bepaald. Dat mag gerust een prima resultaat genoemd worden, gaf de Steenuilencoördinator van Drenthe Erwin Bruulsema aan. Onze informatie wordt doorgegeven aan Erwin, die er vervolgens een stippenkaart van maakt voor Sovon.


coördinator Steenuilen NVZ,

Geert KomduurPhilip de Brabander (midden) laat de Steenuilenroep horen en Hans Scholtes (l) en Roelof Nijboer (r) luisteren of er antwoord komt.