NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Lezing Steenuilen door Erwin Bruulsema


Op 18 februari 2016 is er door de Natuurvereniging Zuidwolde een lezing in het jaarprogramma ingelast over de steenuilen in het algemeen. Enerzijds om leden van de NVZ en niet-leden te informeren over deze geweldige vogels en anderzijds om vrijwilligers te werven voor onze werkgroep. Daarnaast hopen wij ook dat er extra nestkastmogelijkheden voor de steenuilen bijkomen in ons werkgebied. Wij roepen een ieder op die een geschikt erf hiervoor om een z.g. “Erfscan” te laten maken.


De zaal was met meer dan 80 belangstellenden letterlijk afgeladen vol waarbij er zelfs in de uiterste hoeken stoelen bijgeplaatst moesten worden. Kennelijk leeft dit onderwerp enorm. Het kwam ook helemaal tot uiting in de inspirerende en enthousiasmerende lezing van Erwin Bruulsema als provinciaal coördinator van de Steenuilengroep Drenthe.

De lezing werd ondersteund door prachtige foto’s en Erwin nam ons mee in de wereld van de steenuil. Hij gaf informatie over de landelijke en regionale werkgroepen die de steenuilen beschermen. Ook zijn het leefgebied met de specifieke eisen en de predatoren van de steenuil ruim aan de orde gekomen. De lezing duurde ruim 2 uur en gaf ons geweldige inzichten in het leven van de steenuil.


De conclusie van Erwin is dat zonder hulp van de werkgroepen de steenuilen moeilijk kunnen overleven, maar hij ziet zeker in het werkgebied van de NVZ potentie tot uitbreiding van de soort. Onze voorzitter Joop Verburg sloot de avond passend af met de opmerking dat alles staat of valt met de bescherming van het kleinschalig cultuurlandschap. Wij als werkgroep Steenuilen van de NVZ gaan hiervoor en we vragen om uw steun en medewerking in onze werkzaamheden.


Geert Komduur, coördinator Steenuilenwerkgroep NVZ