NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Plantenwerkgroep

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?


Martin Stolp
Tel.nr: 06-10001277
mailadres: stolpm@kpnmail.nl

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

Laatste Nieuws

 

Dramatisch slecht waterwerk,

Op donderdag 2 september was de laatste excursieavond van de plantenwerkgroep. We zijn op pad geweest in het opnieuw ingerichte stuk van de Vogelzangsewijk. De wijk is de afgelopen jaren omgetoverd door Prolander tot een robuuste natte verbindingszone. De grond langs de wijk was aangekocht door Drents Landschap (HDL) en verschraald en op allerlei plekken verdiept en vernat. 5 jaar geleden heeft de plantenwerkgroep een 0-inventarisatie gedaan per kilometer om te weten hoe de vegetatie bij aanvang was en wilden eens kijken hoe de vegetatie zich ontwikkelt. We vonden inderdaad verschillende leuke en zeldzamer pioniersoorten. Maar heel vervelend was, wat we zagen van het onderhoud van de watergang, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk is. De taluds waren aan beide kanten kaalgeschoren terwijl het een heischrale vegetatie is, met Struikheide, Dopheide en Tormentil etc. en hier en daar onderin zelfs uitgroei van veenmos. Midden in de bloeitijd van de hei is alles kaal gemaaid terwijl het eigenlijk helemaal niet gemaaid hoeft te worden en zeker in deze tijd niet. Maar dat was niet de enige ontdekking. De wijk was leeggehaald waarbij al het slootvuil niet gewoon naar de wijk op de kant was gelegd maar over de schraalgemaakte stukken van HDL was uitgestort. Daarbij zijn honderden vissen doodgegaan. We zagen al die dode vissen liggen: Voorns, Baarzen, Snoeken, Zeelten, maar ook Riviergrondels en zelfs Grote modderkruiper. Die laatste is een streng beschermde soort, waarvan het bekend is dat die ten zuiden van Hoogeveen voorkomt. Er hadden dus vooraf maatregelen genomen moeten worden om dit werk met zorg en toezicht uit te voeren. We hebben ter plekke foto's gnomen en direct doorgestuurd naar HDL. Zij nemen nu contact op met Waterschap om dit probleem voor zover mogelijk op te lossen en te voorkomen dat zoiets weer gebeurt.

PS Er zat ook een aantal nog levende Gevlekte amerikaanse rivierkreeften tussen. Normaal zou je dat maar zo laten want het zijn schadelijke exoten, maar gezien het hele kerkhof, hebben we die overlevenden toch maar naar het water teruggebracht.

 Meer Nieuws

 

Dramatisch slecht waterwerk 2021-09-06

Kaardenbollen 2021-07-25

Op jacht naar winterplanten tussen de straatstenen: 'Kijk om je heen' - #rtvdrenthe 2021-01-11

Terhorsterzand, bedreigt paradijs 2020-09-04

Aanval op de Amerikaanse Vogelskers 2020-05-13

Gasten van de Knolboterbloem 2020-05-13

Molenoevers 2020-04-03

Steentijmereprijs 2020-04-03

Wilde Narcis 2020-03-25

Drentse floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd 2020-02-22

Plantenjacht in de winter 2019-12-23

Plantenwerkgroep op wekelijkse excursie 2019-08-03

Vreugdenrijkerwaard plantenexcursie 2019-06-29

Lavendelheide in Steenberger Oosterveld 2019-06-06

Mei Orchis in Middelveen 2019-05-14

Stiggeltie planten en andere zaken mei 2019

Echte Guldenroede en tweede bloei Sleedoorn 2018-09-18

Verslag van de Plantenwerkgroep over 2018 2018-09-11
Gele stammen Platanen 2018-08-10

Klein Warkruid 2018-07-14

Excursie Plantenwerkgroep Wieden 2017-06-15

Klein warkruid in Steenberger Oosterveld 2017-08-04

Biodiversiteit op de Takkenhoogte en in het Reestdal 2017-06-10

Planteninvetarisatie 2017-06-01

Meer varens in Linde 2017-02-01
Nieuwe varens in Drenthe op voormalige landbouwgrond 2017-01-08
Bijzondere varensoorten in Linde 2016-12-31

Plantenjacht 2016-12-28
Planten op de Takkenhoogte 2016-07-21
Cursus waterplanten 2016-08-30
Eindejaarsplantenjacht 2015-12-30
Dennenorchis in Zuidwolde 2015-11-18
Gewone spurrie 2015-04-20
Prachtschubwortel en Wilde Narcis 2015-04-15
Groot Hoefblad 2015-04-15
Inventarisatie bermen in de Wolden 2014-07-08
Verslag eerste 2 cursusdagen Grassen en Zeggen
5 mei 2014 Steenthijmereprijs

1 mei 2014 Smeerwortel

4 maart 2014 Aziatische veldkers

Cursus Grassen en Zeggen

2 maart 2014: Zeldzame Heksenbezem in Douglasspar

2010: Bijzondere plantensoorten

 

 

Wie zijn we?
De Plantenwerkgroep werkt mee aan onderzoek naar de aanwezigheid van wilde planten in onze gemeente. Ze wil ook meer mensen in aanraking brengen met wilde planten en zorgen voor meer kennis om te kunnen determineren.


De werkgroep bestaat uit circa 12 leden. In de periode van april tot oktober worden individueel, maar ook gezamenlijk inventarisaties gedaan.


Wat doen we?
Planten inventariseren

We werken mee aan gemeentelijk onderzoek naar wilde planten in Zuidwolde en omgeving door te inventariseren welke bijzondere soorten er in bermen en dergelijke voorkomen. Daarbij worden de locaties aan de gemeente doorgegeven, zodat met het maaibeleid rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van deze planten.


We inventariseren ook periodiek bijzondere gebieden in Zuidwolde e.o. (natuurgebieden, ecologisch beheerde gebieden etc.), waarmee we de ontwikkeling van deze gebieden aan de hand van de flora-verandering volgen.


En we inventariseren voor de provincie. Via deelname aan de Werkgroep Florakartering Drenthe, die in alle kilometerhokken in Drenthe planten inventariseert. Leden lopen in vaste kilometerhokken in Zuidwolde, maar ook elders in Drenthe.


Adviseren
Aan de hand van onze inventarisatiegegevens adviseren we gemeente over het maai- en bermbeleid. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld zo maaien dat planten, cruciaal voor bijvoorbeeld vlinders, op het juiste moment in bermen aanwezig blijven?

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van bijzondere wilde planten kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug.

Hoe kun je lid worden?
Wie mee wil doen met de Plantenwerkgroep kan contact opnemen met Martin Stolp tel. 06-10001277.