NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Nieuwspagina

(onder werkgroepen vindt u ook nieuws over of vanuit de betreffende werkgroep)

 

Taart van de week (Hoogeveense Courant) voor Buning en Natuurvereniging. Lees meer--->
Opening Buninghof Lees meer --->
Verslag in Meppelercourant van de opening van de nieuwe lus en Buningshof Lees meer --->
Dagvlinders lokken in september Lees meer --->
Bidsprinkhanen Lees meer --->
Natuurgenoten september 2023 is uit Lees meer--->
Sleedoornpage Lees meer --->
Voorjaar verslag steenuilen 2023 Lees meer --->
Paddenstoelen nog  nooit zo  vroeg als in 2023 Lees meer --->
Gaffelwaterjuffer Lees meer --->
Boerderijfietstocht Lees meer --->
Bert Hilferink bij zijn afscheid als schoolmeester bij de Heidevlinder geëerd door de Natuurvereniging Lees meer --->
Orchideeën in Zuidwolde Lees meer --->
Vlinderweek Lees meer --->
Vlinderweek Lees meer --->
Natuurontwikkeling bij Luuk Lees meer --->
Natuurvereniging 50 jaar bij ROEG TV Drenthe Lees meer --->
Kluifzwamverhalen Lees meer --->
Boompjes uitdelen Lees meer --->
Vrijwilligers voor jubileum tentoonstelling Lees meer --->
Een bijzonder lidmaatschap Lees meer --->
VLINDERTUIN 25 jaar en 1000 soorten gepasseerd Lees meer --->
Hoogeveensche Courant: Eerste exemplaar boek voor burgemeester. Lees meer --->
Notulen ALV 2023 Lees meer --->
Eenden-ei Lees meer --->
Ledenvergadering en uitreiking eerste exemplaar van het boek "De Stenen Tuin". Lees meer --->
Gratis een boom voor leden van NVZ Lees meer --->

Werken in de Vlindertuin Lees meer --->
Aan alle leden van de Natuurvereniging Zuidwolde Lees meer --->
Uitdeelactie bomen voor insecten Lees meer --->
Nestkastcontrole 2023 Lees meer --->
Jubileum Natuurvereniging Zuidwolde Lees meer --->

Graag willen wij de leden van natuurvereniging als eersten uitnodigen voor de presentatie van het boek ‘ De Stenen Tuin’ over de begraafplaats van Zuidwolde, op dinsdag 28 maart a.s. om 20.00 uur in de Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde. Vanaf 19.30 uur is de ontvangst. Lees meer --->
Oproep om zich op te geven als bezorger Lees meer --->

 

Zeearend inventarisatie Lees meer --->
Lezing Vleermuizen Lees meer --->
Paddenstoelen op Jeneverbeshout Lees meer --->
Les in vogels kijken (2) Lees meer --->
Les in vogels kijken Lees meer --->
Kerstbijlage 2022 Lees meer --->
Poelen hersteld op Suthwalda Lees meer --->
Vernielzucht? Lees meer --->
Paddenstoelen in Zuidwolde in 2022 Lees meer --->
Fruitpersdag Lees meer --->
Natuurvereniging mag huisjes van Buning gebruiken Lees meer --->
Paddenstoelenexcursie Lees meer --->
Vechtdalexcursie Lees meer --->
Bezoek ecodukten Zuidwolde Hero Moorlag en Joop Verburg Lees meer --->
Sleedoornpage in Zuidwolde Lees meer --->
Meedoen aan de boerderij-fietstocht Lees meer --->
Plantenwerkgroep op excursie naar Terhorster Zand Lees meer --->
Dagvlinders in vlindertuin Lees meer --->
Veenmosvuurzwammetjes Lees meer --->
Heideblauwtjes in Middelveen Lees meer --->
Heideblauwtjes Lees meer --->
Excursie nestkast routes Lees meer --->
Netskastcontrole 2022 Lees meer --->
Bezoek ecoducten Zuidwolde Lees meer --->
Rondje langs het Vlinderommetje Lees meer --->
Jaap Mekel Bovenste beste bermbeheerder Lees meer --->
Duurzaam groen Lees meer --->
Cursus wilde bijen afgesloten Lees meer --->
Helaas een haas Lees meer --->
Het wonder van de koninginnenpage Lees meer --->
Koninginnenpage legt eitjes Lees meer --->
Koninginnenpage komt uit de pop Lees meer --->
Bijencursus in volle gang Lees meer --->
Vakantiekids Lees meer --->
Nachtegaal Lees meer --->
Nestkastroute Lees meer --->
Zaaien langs het Vlinderommetje Lees meer --->
Steenmarter in de val Lees meer --->
Eitjes van Sleedoornpage verplant Lees meer --->
Opschoondag Zuidwolde Lees meer --->
Vlindertuin weer uit winterslaap Lees meer --->
Nestkastroutes 2022 Lees meer --->
Nieuwe coördinatoren Vogelwerkgroep Lees meer --->
Nestkasten opgehangen in het Faliebergbos Lees meer --->
Storm Eunice Lees meer --->

Korstmossen en mossen op de begraafplaats Lees meer --->

Basiscursus wilde bijen gaat door! Lees meer --->
Passages ecoducten 2021 Lees meer --->
Watervervuiling bij Idylle Lees meer --->
50 nestkasten klaar Lees meer --->
Mooi werk in het Steenberger Oosterveld Lees meer --->
Jubileum NVZ 2023 Lees meer --->
Nestkastroutes Lees meer --->
Coördinator vogelwerkgroep Lees meer --->
Natuurvereniging Zuidwolde 2022 Lees meer --->

Een bericht in CORONA-tijd.  Beste natuurvrienden, Lees meer --->

Floris op de Takkenhoogte Lees meer --->
Zuid Amerika reisverslag Lees meer --->
Zwerfafval? De gemeente helpt. Lees meer --->
Een dier opzetten Ellen Dekker Lees meer --->
Opnieuw de Koninginnenpage Lees meer --->
Rotzooi bij picknickbank Lees meer --->
Excursie Engbertsdijksvenen Lees meer --->
Dramatisch slecht waterwerk Lees meer --->
Dassen in 2021 Lees meer --->
Bladluisvanger Lees meer --->
Vlindertuin 21 juli 2021; Topdag Lees meer --->
Verslag voorjaar 2021 steenuilen Lees meer --->
Plannen maken Lees meer --->
Vreemd bezoek in nieuwe demonstratiekast voor bijen Lees meer --->
Schoolkinderen in de Vlindertuin Lees meer --->
Nieuws van het Vlinderommetje Lees meer --->
Nieuwe borden langs het Vlinderommetje Lees meer --->
Martin Stolp opnieuw contactpersoon bij de werkgroep planten Lees meer --->
Geen nestkastroute Lees meer --->
Steun voor Bijenprojecten Lees meer --->
Uffelte met o.a. de rouwmantel Lees meer --->
Gaia en de bosbramenmineermot Lees meer --->
Grote vos de 33ste dagvlinder in de Vlindertuin Lees meer --->
Vlindertuin steeds meer in trek Lees meer --->
Nieuwe lus aan het Vlinderommetje Lees meer --->
Baby-Dassen Lees meer --->
Zandbijwaaiertje op Vroege zandbij Lees meer --->
Zwaluwtil als lokstation Lees meer --->
Torenvalkenkast nabij Ringweg Zuidwolde vervangen door nieuwe kast Lees meer --->
Afscheid Roel Metselaar Lees meer --->
Nieuwe bank langs het Vlinderommetje Lees meer --->
Rapport Vlinders in de Vlindertuin 2000-2020 Lees meer --->
Voorjaarsbode Lees meer --->
Winterimpressies en Wintervogels Lees meer --->
Kerkuilenwerkgroep Lees meer --->
Winter langs het Vlinderommetje Lees meer -->
Langlaufen over het Vlinderommetje Lees meer --->
Bosstrategie en Alternatieve bosstrategie Lees meer --->
Zeearenden op het Dwingelerveld Lees meer --->
Tuinvogeltelling januari 2021 Lees meer --->
Nieuwsjaartoespraak Lees meer --->
Nationale Tuinvogeltelling Lees meer --->
Snoeiwerk in het Steenberger Oosterveld Lees meer --->
Op jacht naar winterplanten RTV-Drenthe Lees meer --->
Dagvlinders op fruit Lees meer --->

Wilde planten in de Hoofstraat Lees meer --->

Sleedoornpage-eitjes zoeken Lees meer --->
Muis aan huis Ten Arlo Lees meer --->
Natuurvereniging in CORONA-tijd december 2020 Lees meer --->
Midwinterhoornblazen aan het Vlinderommetje elke zondag in december 2020 Lees meer --->
1000-ste waarneming in de buurtsinds begin onze site Lees meer --->
Geheimzinnige paddenstoelenboom Lees meer --->
Help zwerfvuil opruimen. Lees meer --->
Papegaaizwammetje, 12e soort wasplaat op begraafplaats Zuidwolde Lees meer --->
Zeldzame nachtvlinder gespot in Hees Lees meer --->
Zeldzame vondsten: Geurende wasplaat en Grauwe wasplaat Lees meer --->
Paddenstoelenexcursie 3 oktober 2020 Lees meer --->
De eerste overdekte picknickbank van De Wolden is geplaatst Lees meer --->
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met lezen van Natuurgenoten Lees meer --->
Bezoek ecoducten door Hero Moorlag Lees meer --->
Nieuwe werkgroep voor Overige insectie opgericht Lees meer --->
Terhorsterzand, bedreigt paradijs 2020-09-04 Lees meer --->
Henk Tennekes, onvermoeibaar strijder tegen neonicotinoiden. Lees meer --->
Nachtvlinderonderzoek Lees meer --->
Hoornaarvlinder Lees meer --->
Idylle staat in volle bloei Lees meer --->
Geen fietspad op ecoduct Stiggeltie Lees meer --->
Eikenwespvlinder Lees meer --->
Wilde bijen cursus Lees meer --->
Natuurvereniging in Corona-tijd een update begin juni 2020 Lees meer --->
Groen voor ogen Lees meer --->
Wespvlinders vervolg Lees meer --->
Wespvlinders Lees meer --->
Libellentijd Lees meer --->
Kerkuiljong valt uit nestkast Lees meer -->
Aanval op de Amerikaanse Vogelskers 13-05-2020 Lees meer --->
Requiem voor de Kleine vos. Geschreven door Hero Moorlag in de Hoogeveensche courant van vrijdag 8 mei 2020 Lees meer --->
Gasten op de Brem 10-05-2020 Lees meer --->
Gekraagde Roodstaart 27-04-2020 Lees meer --->
Bijzondere bijen op gewone ereprijs 26-04-2020 Lees meer --->
Vogels in Zuidwolde 26-04-2020 Lees meer --->
Ab Bennink 26-04-2020 Lees meer --->
Eerste jonge das in Zuidwolde 2020 Lees- /Kijk meer --->
Demonstratiekastje voor Wilde Bijen in gebruik Lees meer --->
Edwin de Weerd op RTV Drenthe Lees / kijk meer --->
Wilde bijen op de Wildenberg Lees meer --->
Groen en Doen Lees meer --->
Edwin de Weerd is trots op DrentseFloraprijs 2020 Lees meer --->
Jaarvergadering Natuurvereniging Zuidwolde 26 maart 2020 Lees meer --->
Nieuwe site Lees meer --->

Drentse Floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd Lees meer --->

Leermostrechtertje Lees meer --->
Vlinderommetje door Middelveen Lees meer --->
Sleedoornpage-eitjes vergeefs gezocht Lees meer --->
Floron Eindejaarsplantenjacht Lees meer --->
Toekomstmuziek? Lees meer --->
Een bijzondere waarneming op Suthwalda 07 januari 2020 Lees meer --->
Basiscursus Wilde Bijen in 2020 Lees meer --->
Plantenjacht 2019 Lees meer --->
Nestkastjes bouwen en uilenballen uitpluizen 2019 Lees meer --->
Sleedoornpage-eitjes zoeken Lees meer --->
Subsidie verleend Lees meer --->
Nestkasten in Zuidwolde Lees meer --->
Lezing Kirgiziè 2019 Lees meer --->
Foto-/filmavond leden Natuurvereniging 2019 Lees meer --->
Nacht van de Nacht 2019 Lees meer --->
Paddenstoelentocht 2019 Lees meer --->
Landschapsbeheer de voortgang Lees meer --->
Klimop is belangrijk voor insecten in de herfst Lees meer --->
Vogel- en insectendrinkbak Vlindertuin Lees meer --->
Herfstbeelden van de Takkenhoogte Lees meer --->
Overzicht oeverzwaluwen 2019 Lees meer --->
Passages in de maand september 2019 over Stiggeltie Lees meer --->
Paddenstoelen in overvloed in Zuidwolde Lees meer --->
Nieuws van het Vlinderommetje Lees meer --->
Bomen staan er slecht bij Lees meer --->
Verslag 4e excursie vlindercursus B-groep 14 september 2019 Lees meer --->
Verslag 4e excursie vlindercursus op donderdag 12 september 2019-09-12 Lees meer --->
3e inspectieronde kerkuilen 2019-08-21 Lees meer --->
Oeverzwaluwen in Zuidwolde 2019-08-03 Lees meer --->
Plantenwerkgroep op wekelijkse excursie 2019-08-03 Lees meer --->
Westrand laat bloei en insectenleven zien. 2019-08-03 Lees meer --->
Struikrover op Stiggeltie neemt Boommarter waar 2019-08-01 Lees meer --->
Plantenwerkgroep excursie Vreugdenrijkerwaard 2019-06-29 Lees meer --->
Vlinderexcursie 3 groep 2 2019-07-06 Lees meer --->
Vlinderexcursie 3 groep 1 2019-07-02 Lees meer --->

Dagvlinderexcursie 2019-06-02 Lees meer --->

Een winderige dagvlinderexcursiedag 2019-05-27 Lees meer --->
Steenuilen ringen Lees meer --->
Subsidie NAM Lees meer --->
Ecoducten zijn gebaat bij rust Lees meer --->
Fietspad over ecoduct Stiggeltie is ongewenst Lees meer --->
Op zaterdag 27 april zijn er opnames gemaakt over insecten in Drenthe op onder meer de Vlindertuin te Zuidwolde.
Verslag excursie 1 groep 2 cursisten dagvlinders 2019-05-01 Lees meer --->
Verslag eerste excursie dagvlinders 2019-04-27 Lees meer --->
Dagvlindercursus 2019-04-03 Lees meer ---?
Nestkastjes voor mezen in de strijd tegen Eikenprocessierupsen. Lees meer --->
Ezels, dat zeg ik toch, Gamma Lees meer --->
Dagvlindercursus Lees meer --->
Ontwikkeling betreffende het Vlinderommetje Lees meer --->
Verrassende resultaten bij vierjaren-rapportage van waarnemingen op ecoduct Suthwalda en Stiggeltie 2019-02-20 Lees meer --->
Vogeltelling 24 en 25 januari 2019 Lees meer --->
Cursus Dagvlinders Lees meer --->
Sleedoornpage-eitjes ook volop in het dorp Lees meer --->
Vlinderommetje opgeknapt Lees meer --->
Stiggeltie in het nieuws Lees meer --->
29 november 2018, natuurvereniging Zuidwolde tekent ondersteuningsverklaring ecologisch bermbeheer Lees meer --->
27 oktober: Nacht van de nacht activiteiten Lees meer --->
Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte 2018 Lees meer --->
Eerste Scheefbloemwitje in Drenthe Lees meer --->
Merelsterfte Lees meer --->
Gele stammen Platanen Lees meer --->
2e inspectieronde Kerkuilen 2018 Lees meer --->
2018 tot nu toe een goed jaar voor veel dagvlindersoorten Lees meer --->
Binnentuin Thijinge komt in bloei Lees meer --->
Meer dan 50 Zilveren manen in het Reestdal Lees meer --->
Vlindertuin bestaat 20 jaar Lees meer --->
Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? Lees meer --->
Een leuk artikel over 'onze' ecoducten in het Dagblad van het Noorden van 21 april 2018. Lees meer --->
Firma Buning doet wat terug voor de natuur Lees meer --->
Doe mee aan de nestkastcontrole in 2018 Lees meer --->
Teken Petitie afschaffing bijengif Lees meer --->
Boek over kleine schimmels Lees meer --->
Aankondiging Algemene ledenvergadering 2018 Lees meer --->
Kapbeleid: resultaat van de Raadsvergadering 25 januari 2018 Lees meer --->
Krachtig geluid naar de Gemeenteraad i.v.m. afschaffen kapvergunning Lees meer --->
Heel Drenthe Zoemt symposium Lees meer --->
Veel dagvlinders in de vlindertuin Lees meer --->
Nacht van de nacht 2017 Lees meer --->
Tijd voor de paddenstoelen Lees meer --->
Eerste onderzoek pingoruines Lees meer --->
Ecoducten: ook vaak overdag gebruikt Lees meer --->
Rivierkreeft en Grote Modderkruiper Lees meer --->
Dagactieve nachtvlinders op de Takkenhoogte Lees meer --->
Nachtvlinderen in de vlindertuin zonder laken en lamp. Lees Meer --->
Adders in Zuidwolde Lees meer --->
Klein warkruid in Steenberger Oosterveld Lees meer --->
Nieuwe dagvlindersoort in de Vlindertuin: de Keizersmantel. Lees meer --->
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017 Lees meer --->
Werk in de Vlindertuin leuk en effectief Lees meer --->
Biodiversiteit op de Takkenhoogte en in het Reestdal Lees meer --->
Veel Vlinders in de Vlindertuin Lees meer --->
Drukte bij Steenuilencontrole Lees meer --->
Eerste orchideeën bloeien in Idylle Lees meer --->
Planteninventarisatie 01 juni 2017 Lees meer --->
Oeverzwaluwwand resultaten 2016 Lees meer --->
Algemene jaarvergadering Natuurvereniging Zuidwolde 30-03-2017 Lees meer --->

Kandidaat-bestuurslid Milou Lendfers stelt zich voor Lees meer --->

9 en 10 juni 2017: symposium bijen, bermen en biodiversiteit Lees meer --->

Nieuwe varens in Drenthe in bossen op voormalige landbouwgrond Lees meer --->

Aanleg IJsvogelwand Lees meer --->
Symposium Drents Goud Lees meer --->
Bestel nu de nieuwe Vlinderatlas ''Dagvlinders in Drenthe'' Lees meer --->
Idylle ook in Hoogeveen geopend Lees meer --->
Vooraankondiging symposium kleine landschapselementen 24 november 2016 Lees meer --->
Nacht van de Nacht 2016 Lees meer --->
Roelinda Alkema nieuw contactpersoon werkgroep Landschspsbehoud Lees meer --->
Denneorchis in ROEG Lees meer --->
Natuurgidsenopleiding Zuidwest Drenthe Lees meer --->
Dagvlinders lijkt wel “dag vlinders” Lees meer --->
Drukte van Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte Lees meer --->
Jaarverslag Steenuilen ringen 2016 Lees meer --->
Eindactiviteit nestkastjes groepen Lees meer --->

vrijdag 10 juni 2016 om 15.00 uur vindt de officiële opening plaats van Idylle Lees meer --->

Woensdag 1 juni 2016, 19.00 uur, vanaf Drift 1: wandeling langs het Vlinderommetje. Lees meer --->
Achteruitgang boerenlandvlinders in Drenthe het grootst Lees meer --->
Bericht over ontwikkeling Idylle Lees meer --->
Zeker 11 territoria Steenuilen vastgesteld Lees meer --->
Nieuws over het Vlinderommetje Lees meer --->

Passages over ecoducten Zuidwolde in 2015 Lees meer --->

Zeldzame ascomyceten in Zuidwolde Lees meer --->
Nieuw nest voor ooievaars op volkstuinencomplex Lees meer --->
Vogelweekend in Eernewoude Lees meer --->
Bijdrage Oranjefonds voor Vlindertuin Lees meer --->
Tweede controle Steenuilenkasten februari 2016 Lees meer --->
Voedselbossen, groenbemesting en permacultuur 7 april 2016 Lees meer --->
Eerste controle Steenuilenkasten januari 2016 Lees meer --->
18 februari: lezing Steenuilen in Drenthe Lees meer --->
De Idylle van permafrost Lees meer --->
Sleedoornpage-eitjes zoeken 09-01-2016 Lees meer --->
Het fascinerende onderwaterleven in Nederland Lees meer --->
Eindejaarsplantenjacht Lees meer --->
Sleedoornpageeitjes zoeken 19-12-2015 eerste ronde Lees meer --->
Jelle de Vries overleden Lees meer --->
Nieuwe bomen en heesters voor foodwalk Ten Arlo Lees meer --->
Oeverzwaluwwand minder in trek in 2015 Lees meer --->
Nieuwe banken bij Idylle Lees meer --->
Dennenorchis in Zuidwolde Lees meer --->
Spreeuwenwolken boven Zuidwolde Lees meer --->
Smakelijke foodwalk op 27 september 2015 Lees meer --->
Winterwandeling 3 januari 2016 Lees meer --->
Klas op paddenstoelentocht Lees meer --->
Kees Contant In Memoriam Lees meer --->
24 oktober: kinderfeest tijdens Nacht van de nacht Lees meer --->
Kees Contant overleden 28-09-2015 Lees meer --->
Nolderwoud kidsfestival 19 september 2015 Lees meer --->
Foodwalk op 27 september 2015 Lees meer --->
Hoe staat het met de dagvlinders? Lees meer --->
Stand van zaken in de uilenwereld juni 2015 Lees meer --->
Afsluiting nestkastroute 2015 Lees meer --->
Personen "weg kwijt" op ecoduct Suthwalda Lees meer --->

Schoolkinderen in Zuidwolde leren vogelgeluiden 27 april 2015 Lees meer --->

Impressie Jaarvergadering 25 maart 2015 Lees meer --->
Lezing Permacultuur, een duurzame manier van landbouw Lees meer --->
Vervolg controle Steenuilenkasten Lees meer --->
Jaarvergadering en heel veel beesjes Lees meer --->
Lentefeest Lees meer --->
Controle Steenuilen kasten Lees meer --->
Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe Lees meer --->

Nieuwe werkgroep Nachtvlinders Lees meer --->

Idylle Zuidwolde: voor vlinders, bijen èn mensen Lees meer --->

Ontwikkelingen ecoducten Zuidwolde 2012-2014 Lees meer --->
Melden geringde vogels Lees meer --->
Hoe haal je meer energie uit je woning? Lees meer --->
Ook een Idylle in Hoogeveen Lees meer --->
Sleedoorneitjes zoeken 20 december 2014 Lees meer --->
Groen & Doen 12-12-2014 Lees meer --->
Joop in Roeg! Lees meer --->

Meer Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte Lees meer --->

Planten voor Idylle 28 november 2014 Verslag --->
Vogelexcursie Mepper Hooilanden Lees meer --->
Natuurwerkdag 1 november 2014 Lees meer --->
Hazen op ecoduct Lees meer --->
Vogelexcursie najaar Lees meer --->
Vogelweekend Friesland Lees meer --->
Vlinderproject basisscholen Lees meer --->
Foodwalk Ten Arlo Lees meer --->
Unieke nachtwandeling op 25 oktober 2014 Lees meer --->
Natuurvereniging op Open dag IVN Hoogeveen 31 augustus 2014 Lees meer --->
Verslag Excursie naar Ravenswoud 6 september 2014 Lees meer --->
Afronding Idylle op terrein Nijverheidsweg Lees meer --->
Boerderijfietstocht 30-07-2014 Lees meer --->
Dierenvrienden Pieter en Petra Zwaan Lees meer --->
Inventarisatie bermen in De Wolden op gang gekomen Lees meer --->
Vlindertuin in beeld Lees meer --->
Boeken te leen uit de natuurbibliotheek Lees meer --->
Resultaten cameramonitoring ecoducten Zuidwolde Lees meer --->
Middelveen staat in bloei Lees meer --->
Nationale nachtvlindernacht Lees meer --->
Afsluiting nestkastroutes op de Holterberg Lees meer --->
Wandelen door het bijzondere Reestdal Lees meer --->
Eten uit de Natuur 17 mei Verslag --->
Uilen op nestkastroute Lees meer --->
Verslag Vogelgeluiden cursus 2014 Lees meer --->
Steenthijmereprijs Lees meer --->
Distelschildpadtor Lees meer --->
St. Jacobsvlinder vliegt uit Lees meer --->
Lentefeest Zuidwolde 30-04-2014 Lees meer --->
Bewegende beelden ecoducten Lees meer --->
Zwartkopvuurkever Lees meer --->
Rode tulpen schitteren in Vlindertuin Lees meer --->
Nestkastroutes van start gegaan Lees meer --->
Presentatie nachtvlinders ledenvergadering Lees meer --->
Eten uit de natuur workshop Lees meer --->
Welke vogels op de Takkenhoogte en omgeving Lees meer --->
Heksenbezem in Douglasspar Lees meer --->
Nieuw in de Vlindertuin Lees meer --->
Cursus Grassen en Zeggen Lees meer --->
Presentatie tussen Regge en Reest Verslag --->

Nu aanmelden voor cursus vogels herkennen Lees meer --->

Lezing tussen Regge en Reest 13 februari 2014 Lees meer --->
Begeleiders Nestkastcontrole gezocht Lees meer --->
Sleedoornpage-eitjes zoeken 25 januari 2014 Verslag --->
Winterdag met muggen en bloeiende planten Lees meer --->
Superkleine Zwammenkever Lees meer + Vervolg--->
Vogels in de tuin 14 januari 2014 Lees meer --->
Winterwandeling 5 januari 2014 Lees meer --->
Website, Nieuwsbrief en Faceboook Lees meer --->
Gezellige drukte met nestkast timmeren Lees meer --->
Veel eitjes Sleedoornpage bij Vlindertuin Lees meer --->
Lezing over Gallen Lees meer --->
Aanplant heersters langs het Vlinderommetje Lees meer --->
Leden foto presentatie avond Lees meer --->
Vogelwerkgroep: Resultaten Zwaluwwand Takkenhoogte 2013. Lees meer ---> (onderaan pagina Vogelwerkgroep)
Vlinderstichting ontvangt ondersteuning van de Postcodeloterij Lees meer --->
Natuurwerkdag Lees meer --->
Nacht van de nacht ---> Lees meer
Muizenissen, verslag inventarisatie Muizen op de Ecoducten ---> Lees meer
Food walk door Landschapsbeheer --->Filmpje
Verslag Paddenstoelentocht 06-10-2013 Lees meer --->
Verslag Nachtvlindernacht 06-09-2013 Lees meer --->
Verslag Wandeling HDL 01-09-2013 Lees meer --->
Reegeit met kalf op ecoduct. Lees meer --> Zie bij nieuws onderaan de pagina.
Resultaten Vlindertelling 2013. Lees meer-->
Verslag Excursie Bargerveen Lees meer -->

 

Ecologisch bermbeheer in De Wolden wordt verdubbeld

 

Wethouder Lammers kondigt aan dat het ecologisch bermbeheer in de gemeente De Wolden wordt uitgebreid. In overleg met Natuurvereniging Zuidwolde is tot deze beleidsverandering besloten. De Natuurvereniging is blij met deze ontwikkeling en zeer verheugd dat het periodiek overleg met de gemeente, dat onder andere gaat over bermbeheer, tot deze maatregel heeft geleid.

 

Wandelnetwerk De Wolden is op 16 april 2013 geopend. ---> Lees meer
Struunpad Koekangerveld wint weer! Het bestuur en leden van de Natuurvereniging Zuidwolde feliciteert de initiatiefnemers van het Struunpad met dit prachtige resultaat. ---> Lees meer.
Geert de Vries Koninklijk onderscheiden bij afscheid. ---> Lees meer
Dinsdag 5 maart 2013: De eerste vlinders van 2013 gesignaleerd. ---> Lees meer

Vrijdag 1 februari 2013 zag Arie den Boon langs de N48 bij kilometerpaal 114.0 (dat is dicht bij de motorcrossbaan) een dode Das liggen. Hoewel het vrij goed gaat met de Dassen in onze omgeving is het toch altijd weer triest wanneer zo’n prachtig en nuttig dier door het verkeer omkomt. (hier heeft het ecoduct dus niet gewerkt)

 

Struunpad Koekangerveld wint prijs. De Natuurvereniging Zuidwolde feliciteert Koekangerveld. ---> Lees meer
Vlinderwerkgroep: Nu al 20 eitjes gevonden van de Sleedoornpage. ---> Lees meer
Roofvogel- en Uilenwerkgroep: Plaatsen kasten en jongen 2012. Zie de pagina Roofvogels- en Uilenwerkgrope. ---> Lees Meer
Ecoductenwergroep: Monitoring muizen ecoducten Zuidwolde zie de pagina Ecoducten werkgroep. ---> Lees meer
Bestuursnieuws: Anna de Graaff kandidaatbestuurslid zie de betuurspagina. ---> Lees meer

Jenny Winters behaald 5e plaats.

 

Een van onze leden, Jenny Winters, woont in Overijssel. Zij fotografeert graag en ze heeft meegedaan aan een fotowedstrijd van TV-oost. Daar behaalde zij onder 849 inzendingen de vijfde plaats. Op de TV-foto staat ook de beoordeling van de jury. Een felicitatie voor Jenny.

 

 

Bomenwerkgroep nieuws november 2012 ---> Lees meer

Verzorging oeverzwaluwenwand najaar 2012

 

De verzorging van de Zwaluwwand op de Takkenhoogte is door Drents Landschap overgedragen aan de natuurvereniging Zuidwolde. Ieder jaar kijken enkele leden van de vogelwerkgroep hoeveel nesten er bewoond zijn geweest en hoe diep de gaten waren uitgegraven. Ook vullen zij de gaten weer met zand om de Oeverzwaluwen volgend jaar weer de gelegenheid te geven om zoals hun natuur dat aangeeft, zelf nieuwe nestgangen te graven.
Het resultaat van de bewoning in 2012 was dat 50% van de gaten was gebruikt. (In 60 van de 120 gaten was een nestgang gegraven) Dat was minder dan in 2011 toen bijna 80% van de gangen was bezet, maar nog steeds een respectabel aantal nesten. De diepte van de uitgegraven gangen ligt rond de 1 meter.

 

Kees Contant aan het werk om de diepte van de gang te meten en vervolgens nieuw zand in de pijpen aan te brengen.

 

Opening "Struunpad" te Koekangerveld op zaterdag 15 september 2012. Lees meer -->

 

Beste Joop,


Even een berichtje van het tuinfront uit Havelte. Vorig jaar toen wij jou ontmoetten in de vlindertuin gaf jij ons een paar stekjes mee van de Gele Vlinderstruik.
Ondanks intensieve zorg hebben enkelen het niet gehaald, maar ééntje staat er prachtig bij met meteen al een schitterende bloem !! We zijn er erg blij mee.
Nogmaals dank hiervoor en wij zullen een dezer weken nog wel langs komen fietsen om de tuin weer eens te bekijken.
Een goede zomer gewenst en veel succes met de tuin.

 

Groeten, 
Henk Mulder

 

 

 

 

Geld van Tonckensfonds voor nieuwe kraam

 

De Natuurvereniging heeft bij het Marius Tonckensfonds een aanvraag ingediend voor subsidiering van de aanschaf van een nieuwe lichtgewicht informatiekraam met een aantal toebehorens.
Vandaag -28 Juni 2012- ontving Metske van der Maar, penningmeester van onze Natuurvereniging, een bedrag van € 1430,= voor dit doel uit handen van  Frens Wemmenhove, voorzitter van de verdeelcommissie  van het Marius Tonckensfonds. Daarmee is het gehele gevraagde bedrag toegekend en kunnen we een nieuwe kraam aanschaffen. Een prachtig bericht en we zijn het Marius Tonckensfonds dan ook zeer erkentelijk. Germa Kitslaar zit namens het bestuur in de “kraamcommissie” en zij wordt bijgestaan door Karin Boer en Trudy Koopman. Zij kunnen nu echt aan de slag om een nieuwe kraam aan te schaffen en in te richten.

 

Op de derde foto zijn alle vertegenwoordigers te zien van besturen van stichtingen en verenigingen die dit jaar een subsidie hebben ontvangen. In totaal is een bedrag van € 62.000,= uitgekeerd.

 

 

 

Beste allemaal,

 

Op 22 juni 2012 is de nationale nachtvlindernacht. Op veel plaatsen wordt dan geteld hoeveel nachtvlinders gezien worden en hoeveel soorten.
Wij willen met onze groep meedoen, maar ook andere belangstellenden zijn  hartelijk welkom!  We willen dit keer gaan inventariseren in een natuurgebied en wel bij het Zwarte gat. We kunnen gebruik maken van de generator van Rob van Leeuwen. We zetten het laken op met de lamp en ik zal zien of ik vooraf wat plekken met stroop kan insmeren.


Ik stel voor dat we verzamelen om 21.45 uur bij Tonckenshuys en dan samen richting de Egge gaan.

 

NB Bij ongunstig weer (regen en koude) verzetten we de afspraak naar een latere datum. In geval van twijfel graag even bellen of het doorgaat (0528-373131)

 

Hartelijke groet
Joop Verburg

 

Speciale prijs voor Geert de Vries.

 

Donderdag 26 maart 2012 is de Harry de Vroome-penning uitgereikt door Ali Edelenbosch, voorzitter van Stichting Het Drentse Landschap. De Harry de Vroome-penning is een tweejaarlijkse prijs voor personen die zich langdurig en bijzonder hebben ingespannen voor projecten op het gebied van natuur en landschap in onze provincie. De prijs ging dit jaar naar Henk van Blerck. Van Blerck kreeg de prijs voor zijn project Luister naar Mensinge, toekomstvisie op het landschap van Mensinge.

Het bestuur van onze Natuurvereniging had Geert de Vries voorgedragen voor deze prijs. In het diepste geheim is door de toekenningscommissie geoordeeld dat er dit jaar een extra penning zou worden uitgereikt; een soort oeuvre-prijs. Die penning ging naar Geert de Vries voor zijn levenswerk van 28 jaar bij het IVN consulentschap. Daarbij heeft hij zich met niet aflatende ijver en enthousiasme ingezet om via het opgezette scholennetwerk zo veel mogelijk basisscholieren keer op keer kennis te laten maken met de geheimen van de natuur. Geert zelf was totaal verrast en overdonderd en zichtbaar ontroerd door deze bijzondere toekenning. Als Natuurvereniging feliciteren wij Geert de Vries van harte met deze welverdiende onderscheiding.   

 

Joop Verburg

Op zaterdag 7 april is de Zwaluwtil geplaatst in Landschapspark Middelveen, dicht bij de grote vijver. Na eerst de voorlopige vergunning van de gemeente, vervolgens de bezwaarprocedure zonder bezwaren en tenslotte de instemming met de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de Zwaluwtil bij de leden van onze Natuurvereniging, is het er eindelijk van gekomen. Hoewel het een fors ding is van 4 meter hoog, is het toch een mooi element in het landschap en hij staat prachtig op die plek: dicht bij water (insecten als voedsel en leem als bouwmateriaal) en midden in een gebied waar al jaren Huiszwaluwen broeden. Nu maar wachten tot de Huiszwaluwen terugkomen en zien of zij dit ook een mooi bouwwerk vinden. De voorbereiding is verzorgd door Metske van der Maar en Jan Huiskes, die daarvoor zeer bedankt worden. Ook TenneT danken wij, omdat de financiën voor de Zwaluwtil uit het TenneT-budget voor het Vlinderommetje zijn gekomen.

 

Sleedoornpage-eitjes zoeken 14 januari 2012.

 

In de winter 2011-2012 meer dan 40 eitjes van de Sleedoornpage in Zuidwolde…. Lees meer --->

Oeverzwaluwwand Takkenhoogte.

 

Al vele jaren zorgen leden van de natuurvereniging Zuidwolde voor controle van de Oeverzwaluwwand op de Takkenhoogte. Kees Contant zorgt er voor dat ieder jaar de uitgegraven nestpijpen worden geteld, gemeten op diepte en naderhand weer opnieuw met zand gevuld worden. Dit voorjaar was al te zien dat er veel activiteit van Oeverzwaluwen was bij de wand. Dat is uiteindelijk ook bevestigd. In de wand zitten 15 x 8 = 120 gaten. Daarvan waren er in 2011 92 uitgegraven en de meeste hadden een diepte van rond 1 meter. Het bezettingspercentage was dus 77%
(Ter vergelijking: de bezetting was in 2010 50%) Duidelijk is dat deze oeverzwaluwwand een belangrijke functie heeft.

 

Vlindereitjes zoeken.

 

Vandaag 17 dec. 2011 hebben leden van de Vlinderwerkgroep samen met Jelle de Vries (Vlinderwerkgroep Drenthe) en Sicco Ens (Nationale Vlinderstichting) Gezocht naar eitjes van de Sleedoornpage. Dat doen we iedere winter en vorig jaar was er maar 1 eitje gevonden, dus……… de spanning was groot. Het resultaat van vandaag bij onverwacht prachtig weer was boven iedere verwachting. In het gebied bij de Vlindertuin zijn 12 eitjes gevonden. Daarnaast hebben we gezocht langs de Slagendijk, waar deze zomer voor het eerst een Sleedoornpage gezien is. Daar vonden we nog eens 20 eitjes. Kortom in een paar uur zoeken met 10 mensen hebben we meer dan 30 eitjes gevonden. Dat is een prachtig resultaat want we hebben nog nooit meer dan 30 eitjes gevonden in Zuidwolde. Sicco Ens –eigenlijk de professional- was de schlemiel van de groep, want terwijl iedereen minstens 1 eitje had gevonden bleef het bij hem steken op één half opgevreten eitje.  Leuk was ook dat we ook de andere vlindereitjes die op Sleedoorn worden gelegd, gevonden hebben en duidelijk konden onderscheiden van de Sleedoornpage-eitjes. Op de foto’s zijn de eitjes te zien van de Sleedoornpage, de tonvormige eitjes van de Meidoorn-uil en de langgerekte eitjes van de Blauwrandspanner. De beide laatste soorten zijn nachtvlinders. We hebben een heel succesvolle en gezellige dag gehad. We gaan nog een tweede keer op pad. Wie mee wil doen kan dat doen op zaterdag 14 januari 2012. We komen bijeen om 13.00 uur bij de vlindertuin. (bij slecht weer kan het niet doorgaan, dan wijken we uit naar 21 januari; dus bij twijfel even bellen met 0528-373131)

 

eitjeszoeken
eitjes
eitjes
eitjes eitjes

Vlinderommetje Zuidwolde en natuurwerkdag

 

Al meer dan 10 jaar geleden is het idee ontstaan om een speciale wandelroute rond Zuidwolde aan te leggen, zodat we kunnen zien hoe mooi het vlak bij ons dorp is. Dankzij een grote subsidie van Tennet zijn we nu in staat om dat te realiseren. De route wordt een Vlinderommetje. De totale lengte is bijna 8 kilometer, maar je kunt overal aan de rand van het dorp de route oppakken en weer verlaten. De route begint bij de Vlindertuin en loopt langs de westrand die sinds een paar jaar ecologisch wordt beheerd, wat een spectaculaire groei van het aantal bijzondere plantensoorten heeft opgeleverd. Verder gaat de route door Landschapspark Middelveen en langs de Slagendijk: ook prachtige gebieden met een enorme rijkdom aan planten en insecten en andere dieren. Vervolgens gaat het via de weilanden achter de industrieweg langs richting de nieuwe rotonde en dan verder langs Thijinge en achter de Boslaan langs richting Steenbergen. Vervolgens door het Faliebergbos en langs het kerkhof weer naar de vlindertuin. De route zal worden aangegeven met speciale routepaaltjes en aan de route komen op 4 plekken informatieborden te staan met speciale informatie over planten en insecten, over zoogdieren, vogels en over paddenstoelen. Verder komen er langs de route natuurlijk banken en tafels en we willen ook nog dingen als nestkasten en een insectenhotel een plek geven. Natuurlijk willen we ook nog een huis-aan-huis folder uitgeven over de route. Het is een ambitieus plan en het vraagt veel overleg en inspanning,. Maar we hopen dat we alles tijdig kunnen realiseren. Want………………op 5 november willen we het VLINDEROMMETJE ZUIDWOLDE openen. Die dag, 5 november, is de landelijke natuurwerkdag van de Landschappen. Landschapsbeheer Drenthe heeft het project in Zuidwolde gekozen als speerpuntproject, zodat er veel aandacht naar het project uit zal gaan.  De opening vindt plaats bij de rotonde aan de zuidkant van Zuidwolde. Rein Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe voor  natuur en landschap, zal de opening verrichten.  We starten vanaf 9.00 uur met werken aan het gebied bij de rotonde en om 10.45 zal de officiële opening van het Vlinderommetje van start gaan. U kunt dus allemaal de zaterdagmorgen 5 november vrijhouden om mee te helpen met de natuurwerkdag en aanwezig te zijn bij de opening van het Vlinderommetje Zuidwolde.

 

Tot zaterdag 5 november 9.00 uur.
Joop Verburg  

Nachtvlinderavond

Op 2 september 2011 was de nachtvlinderavond in Zuidwolde. Een lamp op een laken laten schijnen en kijken wat er op wil landen. Hiernaast een impressie van deze avond.
nacht

Vlinderweek.

Van 6 tm 10 juni 2011 wordt er een vlindertentoostelling georganiseerd in de Boerhoorn te Zuidwolde. Je kunt er de ontwikkeling van de vlinder in alle stadia bewonderen en wellicht een vlinder uit een pop zien kruipen en uiteindelijk zien wegvliegen. Op woensdagmiddag 8 juni en vrijdagmiddag 10 juni zijn er vrije-inloop mogelijkheden voor een ieder.

 
Op 3 april 2011 is onze nieuwe website online gekomen.

 

Felicitatie

Natuurlijk alle leden met dit jubileum geluk gewenst!!

 

Machiel de Vos

Havelte

 

Beelden natureworld:

www.machieldevos.nl

 

Landschap, Natuur, cultuurhistorie:

www.havelterzand.nl