NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie zijn de contactpersonen van de werkgroep?
Gerhard Warmink,
De Egge 9,
7921 EG Zuidwolde
Tel.nr:
Email: gjfwarmink5@gmail.com

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

 

Piet Swierstra,


Laatste nieuwsRoomtipje,  

Alsof dit kleine vlindertje bij de kop vastgehouden is en in de room gedompeld. Zo ziet hij er uit en zo is hij genoemd: Roomtipje. Het is een microvlindertje van ongeveer een centimeter groot. Er zaten er ineens wel 20 in onze schuur. Ze kwamen uit een pot waarin een stel uilenballen zaten die ik uit Linde had meegenomen. Die uilenballen worden door allerlei organismen verteerd. Ook bepaalde soorten micro-nachtvlinders leggen eitjes op de verse uienballen (hoe vinden ze het zo gauw?) Uit die eitjes komen rupsen die vreten van het organisch materiaal in de uilenbal. Dan verpoppen ze en op enig moment komen daar nieuwe vlindertjes uit. In dit geval Roomtipjes, hoewel ik ook wel eens een Kijkgaatje heb gevonden. Bijzondere dingen die je overkomen.  

Joop Verburg
Meer nieuws


Roomtipje 2020-09-14

Verslag 1e inspectieronde kerkuilen 2020-05-25

Kerkuilen 2020-05-15

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2019-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2019-03-08

Verslag 1e inspectieronde kerkuilen 2019-04-15

Definitieve broedresultaten 2018

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2018-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.

 

Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Gerhard Warmink of Piet Swierstra, de contactpersonen voor de werkgroep.