NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie zijn de contactpersonen van de werkgroep?
Gerhard Warmink,
De Egge 9,
7921 EG Zuidwolde
Tel.nr: 0610829742
Email: gjfwarmink5@gmail.com

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

 

Piet Swierstra,


Laatste nieuwsJonge Kerkuil

 

Op 3 juli jl. liep er ineens een prachtige jonge kerkuil door onze tuin op de Wildenberg. En dat terwijl we niet eens wisten dat de uilenkast in onze schuur na jaren weer bewoond was! Gelukkig wisten we via enkele omwegen het telefoonnummer te pakken te krijgen van Gerard Warmink van de kerkuilenwerkgroep om ons te vertellen wat we het beste konden doen. We hadden het idee dat we hem (of haar?) niet mochten aanraken, maar wat te doen? Zo’n prachtig beestje! Gelukkig kon Gerard snel langs komen om hem weer terug te plaatsen in de kast. De kans was groot, vertelde Gerard, dat hij binnenkort opnieuw door de tuin zou lopen omdat de ouders kennelijk reden hadden om hem te verstoten. Maar wellicht was hij ook per ongeluk uit z’n nest gevallen en ging het goed. Nu ik dit schrijf is het een dag later en heb ik hem nog niet gesignaleerd. Maar hopen dat het goed gaat….

 

Klaas Blanksma
Meer nieuws


Jonge kerkuil 2023-07-04

Dode Kerkuil 2021-10-24

Roomtipje 2020-09-14

Verslag 1e inspectieronde kerkuilen 2020-05-25

Kerkuilen 2020-05-15

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2019-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2019-03-08

Verslag 1e inspectieronde kerkuilen 2019-04-15

Definitieve broedresultaten 2018

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2018-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.

 

Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Gerhard Warmink of Piet Swierstra, de contactpersonen voor de werkgroep.