NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Ecoducten werkgroep

 

 

Wie is de contactpersoon?

Reijer Römer,

tel. 0528-361935

E-mail: reijerromer@gmail.com

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

Laatste nieuws

 

Bezoek ecoducten, vrijdag 11 september 2020                                               Hero Moorlag

 

14.45 – 17.15 uur, vrijwel constant 20 graden bij weinig wind.

 

Suthwalda:    Eerste poel met hoog gras en vlasleeuwenbek. Tweede poel met hoog gras en waterpeper en kattenkruid. Op en naast het ecoduct nog

beetje bloei van wilde peen, teunisbloem, boerenwormkruid,

Jakobskruiskruid, guldenroede en struikheide. Vruchten van meidoorn,

sleedoorn en hondsroos. Op uitgebloeide wilde peen 6 pyjamawantsen en op braam 2 groene stinkschildwantsen. Fouragerend op guldenroede 14 woeste sluipvliegen (Tachina fera) en 10 kegelbijvliegen. Deze insecten ook op nog bloeiende boerenwormkruid.

 

Woeste sluipvlieg (links) en

2 kegelbijvliegen op guldenroede.

Suthwalda: 11-09-’20.

 

 

Er zijn veel sprinkhanen,

vermoedelijk veldsprinkhanen.

 

Vlinders:        6 klein koolwitje, 1 kleine vuurvlinder, 2 atalanta en 1 dagpauwoog.

Libellen:         20 heidelibellen, meest steenrode, ook bruinrode mannen en vrouwen. Opmerkelijk is de bruine winterjuffer.    

   

Bruine winterjuffer in de heide van Suthwalda: 11-09-’20.

 

In de heide 6 bruine ringboleten.

Bruine ringboleten in de struikheide bij jonge dennen.

Suthwalda: 11-09-’20.

 

Nog opmerkelijker is de latrine van een das. Grote latrine met doorsnede van 30 cm en 20 cm diep. Dikke keutels met veel maïskorrels en dekschildjes van (loop)kevers. Er loopt een onduidelijke wissel door hoog gras het terrein in.

 

 

Latrine van een das.

Suthwalda: 11-09-’20.

 

Stiggeltie:

Als eerste valt het spandoek op over de fietsbrug.

Direct achter het raster liggen 2 grote vuilniszakken met afval. Niet te tillen en het stinkt. Laten liggen.

 

 

Spandoek.

Stiggeltie: 11-09-’20.

 

Zelfde bloei en vruchten als op Suthwalda.

Vlinders: 6 kleine vuurvlinder,

 2 atalanta, 5 klein koolwitje en

2 bont zandoogje.

 

Libellen:         12 heidelibellen en 4 paardenbijters (3 man, 1 vrouw). Paardenbijters doen het slecht

                        dit jaar, maar op Stiggeltie dus 4. In het midden van de poel is nog water.

 

Heidelibellen (vrouwtjes).

Stiggeltie: 11-09-’20.

 

Idylle:

Geel, rose en lila overheersen vooral door massaal rolklaver en rose van kaasjeskruid. Hoge uitgebloeide wilde peen, knoopkruid en boerenwormkruid. Het water is nog steeds zwart. Er vliegen 4 klein koolwitjes, 1 kleine vuurvlinder en 3 heidelibellen.

 

Steenrode heidelibel, man.

Suthwalda: 11-09-’20.

 

 

 

 

 

 

Zaadpluis van akkerdistel kan

 

fraaie vormen aannemen.

 

Stiggeltie: 11-09-‘20

 


Boven paardenbijter man, onder paardenbijter vrouw. Stiggeltie: 11-09-‘20


 


Meer nieuws

 

Bezoek ecoducten door Hero Moorlag 11 september 2020

Geen fietspad op ecoduct Stiggeltie 07 juli 2020

Waarnemingen op Ecoduct Stiggeltie gedurende 2019

Een bijzondere waarneming op Suthwalda 07 januari 2020

Passages in de maand september 2019 over Stiggeltie 09 oktober 2019

Bezoek ecoducten en Vlinderidylle Zuidwolde: 03 augustus 2019

Struikrover op Stiggeltie neemt Boommarter waar. 01 augustus 2019

Ecoducten zijn gebaat bij rust, 21 mei 2019

Fietspad over ecoduct Stiggeltie is ongewenst, 14 mei 2019

Stiggeltie planten en andere zaken mei 2019, 14 mei 2019

Kwartaalverslag ecoducten 2019-04-30

Bezoek ecoducten en Idylle Zuidwolde: 09 april 2019

Verrassende resultaten bij vierjaren-rapportage van waarnemingen op ecoduct Suthwalda en Stiggeltie 2019-02-20

Een leuk artikel over 'onze' ecoducten in het Dagblad van het Noorden van 21 april 2018.

Vleermuizen maken gebruik van ecoduct Stiggeltie 06 oktober 2017

Ecoducten ook vaak overdag gebruikt 28 augustus 2017

Adders in Zuidwolde 05 augustus 2017
Steenuil over Stiggeltie 22 maart 2017

Levendbarende hagedis 08 augustus 2016
Passages over ecoducten Zuidwolde in 2015

Onderzoek naar muizen op ecoducten Zuidwolde september 2015

Overstekend wild op ecoducten van Zuidwolde 14-11-2015

Personen "weg kwijt" op ecoduct Suthwalda 07-05-2015

Ontwikkelingen ecoducten Zuidwolde 2012-2014

Familie Haas op ecoduct 08-10-2014
Resultaten cameramonitoring ecoducten Zuidwolde 2013

Pad en Wolfsspin op het ecoduct 09-06-2014

Bewegende beelden ecoducten 27-04-2014

Monitoring muizen 2013: Minder muizen in 2013

Monitoring muizen 2012: grote aantallen gevonden

Augustus 2013: Reegeit met kalfjes op de film

Januari 2013 : filmpjes van Vos en Ree, Vos en Steenmarter Filmpjes van de bewegingscamera’s op de ecoducten laten zien dat (naast de eerder waargenomen Haas en Konijn) ook Reeën en Vossen van het ecoduct gebruik maken.

 

Wie zijn we?

De Ecoductenwerkgroep monitort de natuur op de 2 ecoducten van Zuidwolde, Suthwalda en Stiggeltie.

De groep bestaat inmiddels uit 12 personen. Karin Uilhoorn stuurt namens de provincie de werkgroep aan en ondersteunt de groep. Zelf neemt ze ook deel aan de inventarisaties. Bertil Zoer is de vertegenwoordiger van Stichting Het Drentse Landschap. Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik van de ecoducten en het toezicht erop. Van onze vereniging monitoren Jaap Vliegenthart en Reijer Römer de kleine zoogdieren.

Gerhard Warmink en Jaap Vliegenthart doen onderzoek naar amfibieën en reptielen. Philip den Brabander en Jaap Vliegenthart gaan na welke grote zoogdieren gebruik maken van de ecoducten. Insecten worden geïnventariseerd door Hero Moorlag, Edwin de Weerd en Joop Verburg. Joop Verburg en Edwin de Weerd kijken naar de plantengroei en doen dat bij gelegenheid samen met de plantenwerkgroep. Tenslotte maakt ook Henk Duinkerken deel uit van de werkgroep.


Wat doen we?

Inventariseren

De Ecoducentenwerkgroep inventariseert welke planten er voorkomen op de 2 ecoducten van Zuidwolde. En welke insecten, zoogdieren, amfibieën en reptielen er gebruik van maken.


In 2011 zijn de twee ecoducten over de N48 bij Zuidwolde gebouwd. Het zijn belangrijke schakels in de verbinding tussen de ecologische hoofdstructuur van het Reestdal enerzijds en Duitsland anderzijds met de noordelijke grote natuurgebieden. Het zijn de eerste ecoducten in Noord Nederland. De provincie Drenthe is er samen met Het Drentse Landschap verantwoordelijk voor. Ze hebben Natuurvereniging Zuidwolde gevraagd om inventarisaties te doen.


Wat vinden we?

Zoogdieren en veel insecten
In 2012 is de werkgroep begonnen met de inventarisaties. Er zijn interessante ontwikkelingen gezien. Zodra de heide begon te groeien werden op beide ecoducten sporen gevonden van reeën, konijnen, hazen, muizen en mollen, terwijl over het nog natte cement van het fietspad al dassen hadden gelopen. Ook allerlei insecten maken gebruik van de natuurlijke overgang over de N48. Al direct vonden we een zeldzame kever, namelijk de Gaurotes virginea die pas voor de tweede keer in ons land werd waargenomen. Ook de Tengere grasjuffer, de Noordse winterjuffer en de Zwervende heidelibel, drie libellensoorten van de rode lijst, zijn op de ecoducten waargenomen.


Hoe kun je lid worden?

Wil je meedoen met de werkgroep? Meld je dan aan bij Reijer Römer.