NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

Contact:

 

Email: info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Voorzitter:

Dhr. Joop Verburg

Waardeel 4

7921WG Zuidwolde

tel: 0528-373131

Vice-Voorzitter:
Secretariaatsadres:

Mw. Germa Kitslaar

't Heuveltje 2

7921KK Zuidwolde

tel: 0528-372377

Penningmeester:

Dhr. Geert Smid

Willem Moesweg 15

7924PA Veeningen

Tel 0528-372619

Lid en notulist:

Mw. Tineke Bos

Boerveldweg 7

7934TH Stuifzand

tel: 06-53872049

Lid:

Dhr. Wolter Moorman

Linieweg 13

7921VK Zuidwolde

tel: 0528-372744

Lid:

Mw. Wilma Huiskes

Drift 1

7921ES Zuidwolde

tel: 0528-373125

Lid:

Dhr. Carl Maurits

Kandidaat lid:

Mw. Anneke van Baal

Kandidaat lid:

Dhr. Albert Heere

Bankgegevens:

Rekeningnummer NL83INGB0004398446

t.n.v. Natuurvereniging Zuidwolde.


Hoe te reageren op ongeoorloofde praktijken in de natuur
Lees hier wat je kunt doen bij het ontdekken van vernielingen, overlast en verstoringen in de natuur.