NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Bestuur..

 

Joop Verburg is geboren in 1949 en inmiddels met pensioen na bijna 40 jaar werk als hoofdanalist van het klinisch chemisch laboratorium van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Joop is al heel zijn leven in de natuur en milieu geïnteresseerd en doet veel veldwerk. Sinds 1989 maakt Joop deel uit van het bestuur van de Natuurvereniging Zuidwolde en sinds 1996 is hij voorzitter.


Joop Verburg, voorziter


Germa Kitslaar. In december 1999 ben ik mij hier in mijn vakantiewoning gaan vestigen. Altijd al zeer geïnteresseerd geweest in natuur, fotografie en bewustwordingsprocessen was het niet vreemd om in contact tekomen met de Natuurvereniging Zuidwolde. Veel bestuurservaring had ik nog niet, dat moest ik nog leren. Ik ben dankbaar dat ik door de overige bestuursleden daarbij zo ruimhartig geholpen word. Op mijn manier kan ik mij inzetten bij de diverse activiteiten. Ik geniet er volop van en hoop nog lang deel te kunnen uitmaken van deze zeer actieve vereniging.

 

Germa Kitslaar, vice-voorzitter + secretariaatsadres

 

Tineke Bos. Ik ben al sinds lange tijd lid van de Natuurvereniging Zuidwolde. De natuur is alle aandacht waard, want zonder kunnen we niet! Mijn persoonlijke voorkeur richt zich op de planten en de vlinders in onze directe omgeving, al is het moeilijk hierin onderscheid te maken. Alles is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen onze vereniging ben ik actief als bestuurslid belast met het secretariaat, wat ik ook al jaren met plezier doe.


Tineke Bos, Lid en notulist

 

Mijn naam is Wilma Huiskes en ik woon sinds ik getrouwd ben, samen met Jan in Zuidwolde. We zijn al vanaf het begin bij de natuurvereniging betrokken. Vooral het inventariseren en het opsporen van dagvlinders vind ik erg boeiend. Vlinders zie je altijd met mooi weer en in mooie landschappen en daar houd ik van. Ik vind het erg belangrijk om mooie gebieden in stand te houden of uit te breiden, zodat ook de vlinders en de natuur daarvan profiteren en wij daarvan kunnen genieten.

 

Wilma Huiskes, Lid

Wolter Moorman. Ik ben in 1940 als tweede zoon van een veehouder op het Hogeland van Groningen geboren in het dorpje Noorddijk. Na mijn chemische opleiding in Groningen was ik o.a. 23 jaar als technisch verkoper in dienst bij een chemisch bedrijf. De laatste tijd bezocht ik papierfabrieken in West-Europa om het papierproces te verbeteren en het milieu te ontlasten.
Na dat dienstverband heb ik een natuurgidsencursus gevolgd bij het IVN, ben vrijwilliger bij Het Drents Landschap, Ecodomus, Reestdalenergie en Natuurvereniging Zuidwolde.
Ik doe veel aan educatiebegeleiding van jeugd en volwassenen. Om ze respect voor de natuur bij te brengen ten einde de uitputting van de aarde te stoppen, zodat ook onze nakomelingen volop kunnen genieten van de planeet. Ik neem actief deel aan paardensport, het snoeien van hoogstamfruit en het organiseren van een fruitpersdag.


Wolter Moorman, lid

Carl Maurits, Ik ben geboren in 1967 en ik ben sinds kort lid van de Natuurvereniging Zuidwolde. Ik heb de IVN-gidsenopleiding gevolgd en ik ben daardoor in contact gekomen met Joop Verburg. Door de cursus ben ik nog enthousiaster geraakt dan ik al was daardoor ook zeer leergierig.Ik ben opgegroeid in Twente en een lange tijd werkzaam geweest in de supermarktbranche. Na die tijd zocht ik een weg om mezelf verder te ontwikkelen en in de natuur. Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. De natuur is van dichtbij zoveel
mooier en interessanter dan ik dacht en je raakt nooit uitgeleerd. Ik wil me graag
inzetten om natuur te behouden en verder te ontwikkelen. Ik ben al betrokken
bij Natuurmonumenten in de Wieden en geef daar excursies met de boot en doe
mee aan de vogeltelling. Bij de Natuurvereniging Zuidwolde wil ik me inzetten voor de jeugd,
de vogelwerkgroep en voor de nieuwsbrief.


Carl Maurits, lid

Mijn naam is Anneke van Baal en ik woon sinds een jaar in Zuidwolde. Voor die tijd heb ik 46 jaar in Kampen gewoond en daarvoor in Doorn, Nieuw Guinea en Indonesië. Ik heb in Utrecht biologie gestudeerd en in Kampen een tijd in de milieuwerkgroep van de Vereniging  voor Natuurbeheer en – bescherming IJsseldelta gezeten, die zich bezig hield met het - in samenwerking met het waterschap- verminderen van de milieuschade van de dijkverzwaring. Verder ben ik biologie docente geweest aan de moederhavo in Zwolle en aan de moedermavo en het Almere college te Kampen. Op deze laatste school heb ik ook als studiebegeleidster gewerkt. Ik hoop nu hier in Zuidwolde nog een beetje een steentje te kunnen bijdragen aan het overeind houden van onze bedreigde natuur.

 

 

Anneke van Baal, bestuurslid

 


 

Geert Smid (1953). Als penningmeester maak ik deel uit van het bestuur. Al eerder was ik in deze functie bij de natuurvereniging betrokken.

Wat mij boeit in de natuur is niet toe te spitsen op 1 onderdeel. Mijn belangstelling voor de natuur is dan ook algemeen van aard, waarbij met name landschappelijke schoonheid en vogels zich mogen verheugen in een warme belangstelling. Het Dwingelderveld en De Wadden zijn natuurgebieden waar ik graag kom. Kleinschaliger en dichterbij huis zijn Takkenhoogte/Wildenberg favoriet.

Door zitting te nemen in het bestuur wil ik mij o.a. inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van natuurwaarden.

Geert Smid, penningmeester

     
 

Geboren in 1957 in Rotterdam. Mijn vrouw, Sophia Rotensen, en ik wonen sinds 1985 in Zuidwolde. Na mijn studie aan de Hogere Zeevaartschool heb ik jaren bij Koopvaardij en Koninklijke Marine gevaren ( waaronder de Hr.Ms. Hoogeveen).  Mijn laatste werkzame baan heb ik na 23 jaar in 2020 bij IKEA afgerond waar ik diverse logistieke/it/management functies in Groningen, Amsterdam en Zweden heb mogen vervullen.
Ik heb voor mijn werk en op vakantie samen met vrouw en 2 kinderen redelijk wat kunnen reizen. Van de Hudson Baai, Alaska, de Amazone rivier, straat Magelhaen in Vuurland, de Serengeti in Tanzania, Krugerpark tot de grote steden in het Verre Oosten als Singapore, Bombay, Tokio, Taipei en de eilanden in de Stille Zuidzee. Mijn specialistische kennis ligt bij de Afrikaanse Olifant, qua kennisgebied heb je daar overigens weinig aan in Drenthe. Mijn brede interesse ligt bij  de samenhang tussen de natuur, milieu, klimaat en de mens. Hoe houden we met onze dagelijkse keuzes een natuurlijke omgeving duurzaam vitaal? Tenslotte hebben wij,  zowel op de korte en lange termijn, als mens de natuur harder nodig dan de natuur ons nodig heeft.

 

Albert Heere, bestuurslid

   

 

 

 

 

 

 

 

wielewalen