NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Bestuur..

 

Joop Verburg is geboren in 1949 en inmiddels met pensioen na bijna 40 jaar werk als hoofdanalist van het klinisch chemisch laboratorium van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Joop is al heel zijn leven in de natuur en milieu geïnteresseerd en doet veel veldwerk. Sinds 1989 maakt Joop deel uit van het bestuur van de Natuurvereniging Zuidwolde en sinds 1996 is hij voorzitter.


Joop Verburg, voorziter


 

Geert Smid (1953). Als penningmeester maak ik deel uit van het bestuur. Al eerder was ik in deze functie bij de natuurvereniging betrokken.

Wat mij boeit in de natuur is niet toe te spitsen op 1 onderdeel. Mijn belangstelling voor de natuur is dan ook algemeen van aard, waarbij met name landschappelijke schoonheid en vogels zich mogen verheugen in een warme belangstelling. Het Dwingelderveld en De Wadden zijn natuurgebieden waar ik graag kom. Kleinschaliger en dichterbij huis zijn Takkenhoogte/Wildenberg favoriet.

Door zitting te nemen in het bestuur wil ik mij o.a. inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van natuurwaarden.

Geert Smid, penningmeester

 

Tineke Bos. Ik ben al sinds lange tijd lid van de Natuurvereniging Zuidwolde. De natuur is alle aandacht waard, want zonder kunnen we niet! Mijn persoonlijke voorkeur richt zich op de planten en de vlinders in onze directe omgeving, al is het moeilijk hierin onderscheid te maken. Alles is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen onze vereniging ben ik actief als bestuurslid belast met het secretariaat, wat ik ook al jaren met plezier doe.


Tineke Bos, bestuurslid

 

Geboren in 1957 in Rotterdam. Mijn vrouw, Sophia Rotensen, en ik wonen sinds 1985 in Zuidwolde. Na mijn studie aan de Hogere Zeevaartschool heb ik jaren bij Koopvaardij en Koninklijke Marine gevaren ( waaronder de Hr.Ms. Hoogeveen).  Mijn laatste werkzame baan heb ik na 23 jaar in 2020 bij IKEA afgerond waar ik diverse logistieke/it/management functies in Groningen, Amsterdam en Zweden heb mogen vervullen.
Ik heb voor mijn werk en op vakantie samen met vrouw en 2 kinderen redelijk wat kunnen reizen. Van de Hudson Baai, Alaska, de Amazone rivier, straat Magelhaen in Vuurland, de Serengeti in Tanzania, Krugerpark tot de grote steden in het Verre Oosten als Singapore, Bombay, Tokio, Taipei en de eilanden in de Stille Zuidzee. Mijn specialistische kennis ligt bij de Afrikaanse Olifant, qua kennisgebied heb je daar overigens weinig aan in Drenthe. Mijn brede interesse ligt bij  de samenhang tussen de natuur, milieu, klimaat en de mens. Hoe houden we met onze dagelijkse keuzes een natuurlijke omgeving duurzaam vitaal? Tenslotte hebben wij,  zowel op de korte en lange termijn, als mens de natuur harder nodig dan de natuur ons nodig heeft.

 

Albert Heere, bestuurslid

 

Wolter Moorman. Ik ben in 1940 als tweede zoon van een veehouder op het Hogeland van Groningen geboren in het dorpje Noorddijk. Na mijn chemische opleiding in Groningen was ik o.a. 23 jaar als technisch verkoper in dienst bij een chemisch bedrijf. De laatste tijd bezocht ik papierfabrieken in West-Europa om het papierproces te verbeteren en het milieu te ontlasten.
Na dat dienstverband heb ik een natuurgidsencursus gevolgd bij het IVN, ben vrijwilliger bij Het Drents Landschap, Ecodomus, Reestdalenergie en Natuurvereniging Zuidwolde.
Ik doe veel aan educatiebegeleiding van jeugd en volwassenen. Om ze respect voor de natuur bij te brengen ten einde de uitputting van de aarde te stoppen, zodat ook onze nakomelingen volop kunnen genieten van de planeet. Ik neem actief deel aan paardensport, het snoeien van hoogstamfruit en het organiseren van een fruitpersdag.


Wolter Moorman, bestuurslid

Ik ben Mieke Holtmaat. Ik woon met mijn partner en kinderen in Zuidwolde waar we genieten van het buitenleven en onze dieren. Ik werk op dit moment als kinderverpleegkundige en lactatiekundige in het ziekenhuis in Emmen. Ik vind het leuk om met de kinderen van alles te ondernemen en ze op een speelse manier dingen mee te geven over het leven. Zo kwamen wij ook in aanraking met Joop en de Natuurvereniging. Leuke kinderactiviteiten die zowel kinderen als hun ouders in contact brengen met de natuur daar wil ik me graag voor inzetten. Ontdekken wat er allemaal leeft en groeit brengt geluk en bewustwording, graag wil ik een steentje bijdragen om die schoonheid door te geven aan onze jongere generatie.Mieke Holtmaat, bestuurslid

Hallo, mijn naam is Bas Slot en woon met mijn vrouw en 2 kinderen sinds 2016 jaar in Zuidwolde. Van oorsprong kom ik uit Hoogeveen, maar heb voor mijn studie en later werk jarenlang in het midden van het land gewoond. In het dagelijks leven ben ik naast ondernemer een fanatiek sporter, lezer, Netflix kijker en gezelligheidsmens ook natuurliefhebber. Vooral de onderwaterwereld boeit mij. Ik vind dat wij als mensen op zoek moeten gaan naar een gezonde balans tussen het leven in én met de natuur, zodat natuur geen hinderpaal wordt, maar ook niet het onderspit delft. Een beetje geven en nemen. Op die manier blijft er voor mens, plant en dier voor nu en in de toekomst ruimte om met elkaar te leven. Door mij als secretaris aan de vereniging te verbinden draag ik graag mijn steentje bij!

 

Bas Slot, secretaris

 


 

Mijn naam is Dick Hein, 66 jaar geleden geboren in Zuidwolde aan de Nieuwedijk en inmiddels alweer 33 jaar woonachtig in de Overmarsen. Ik heb mij aangemeld om deel te nemen in het bestuur van de natuurvereniging, ik ben al jarenlang lid en ik vind natuur en natuurbehoud belangrijk en wil op deze manier dan ook mijn steentje hieraan bijdragen. Ik heb in het verleden bestuurlijke ervaring opgedaan bij volleybal vereniging VCZ en muziek vereniging Woudklank. Met mijn pensioen in zicht is er nu ruimte om  bestuurlijk actief te worden in andere verenigingen, te weten: zwembad de Waterlelie en onze natuurvereniging. Andere mensen ontmoeten, andere kennis opdoen. Wat natuur betreft hoop ik met name veel te leren over mijn interesse gebieden: vogels en planten.

 

 

Dick Hein, bestuurslid

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

wielewalen