NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren
Agenda's bevriende Natuurverenigingen
Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst Natuurwerkgroep De Reest + kies Agenda IVN afdeling Hoogeveen + kies Activiteiten

 

 

Jaarprogramma

 

<Naar uitgevoerde activiteiten met verslagen>

 

 

Zaterdag 1 oktober 2022, 9.30 uur Zuidwolde bij Tonckenshuys: paddenstoelenexcursie
Onder leiding van Bernhard de Vries gaan we tot ca. 12.00 uur op zoek naar paddenstoelen. Wie vindt de bijzonderste paddenstoel? Welke zijn eetbaar? Wat betekenen paddenstoelen in de natuur? En voor de jeugd is Joop Verburg de gids: Wie vindt de kleinste paddenstoel? En wie de kleurigste? Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Vertrek om 09.30 uur bij de parkeerplaats van het Tonckenshuys, Meppelerweg 22, Zuidwolde.

 

Dinsdag 4 oktober 2022 Zuidwolde: werken in de Vlindertuin op het volkstuincomplex aan de Westerveldseweg in Zuidwolde
De maandelijkse opknapbeurt van de Vlindertuin begint op elke eerste dinsdag van de maand om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We gaan aan het werk om de Vlindertuin overzichtelijk en goed te houden voor de natuur en mooi voor de bezoekers. Wie mee wil helpen is van harte welkom. Handschoenen, stevig schoeisel, handschoenen, een hakje of schep zijn handig om mee te nemen. Nadere informatie kunt u krijgen via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

 

NB Datum aangepast.

Vrijdag 14 oktober 2022 Nachtvlinderexcursie De nachtvlinderexcursies in 2022 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In de meeste vakken waarin de lichtvallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 5 jaar. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Kijk voor het al of niet doorgaan de agenda op onze website.

 

Zaterdag 29 oktober 2022. Nacht van de nacht. Start 19.30 uur op parkeerplaats Tonckenshuys, Meppelerweg 22 Zuidwolde. In deze Nacht van de Nacht gaan we nieuwe dingen doen om het belang van het duister duidelijk te maken. Kosten voor deze avond: kinderen gratis en ouders/begeleiders betalen € 2,00 per persoon voor consumptie en organisatie. Iedereen is welkom  maar  opgave vooraf is nodig via info@natuurverenigingzuidwolde.nl . De start is om 19.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het Tonckenshuys. We eindigen omstreeks 21.00 uur en krijgen dan bij Tonckenshuys iets lekkers aangeboden.

 

Dinsdag, 1 november 2022 om 20.00 uur foto- en filmavond in de Boerhoorn. 
Omdat ieder jaar weer blijkt hoeveel mensen hun foto’s en films willen vertonen en wat een prachtige beelden er dan te zien zijn met de verhalen er bij, gaan we met deze jaarlijkse foto-avonden door. Ieder lid of iedere belangstellende krijgt de gelegenheid om een beperkt aantal (van maximaal 15 tot 20) zelfgemaakte natuurfoto’s of korte filmpjes te vertonen. Eerdere avonden hebben laten zien dat er prachtige verhalen verteld worden en dat er bijzondere foto’s en filmpjes te zien zijn. Opgave voor deelname aan de vertoning is vooraf nodig, Opgave

via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch 0528-373131. Voor iedere deelnemer is maximaal 10 minuten tijd beschikbaar voor presentatie. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of om te komen kijken en de toegang is gratis!

 

Wanneer iemand die avond niet kan maar wel foto's heeft en die wil laten
zien, kunnen wij die eventueel vertonen namens de fotograaf.

 

Zaterdag 5 november 2022 Natuurwerkdag start 9.00 uur bij de rotonde Ommerweg Zuidwolde
Natuurvereniging Zuidwolde doet mee aan de nationale Natuurwerkdag in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Vanaf  9.00 uur gaan we aan de slag bij de om het heideterrein weer open te maken en opslag te verwijderen. Iedereen die mee wil doen, jong en oud,  is van harte welkom. Heerlijk om samen buiten de handen uit de mouwen te steken en te zien hoe een gebied opknapt van deze onderhoudsbeurt. Wij zorgen voor gereedschap en handschoenen, maar trek zelf stevige kleding en schoeisel aan. We sluiten af om 12.00 uur met stevige soep voor alle medewerkers.

 

Dinsdag 22 november 2022 om 20.00 uur Boerhoorn Zuidwolde: Lezing over de Havik.

Willem van Manen is werkzaam bij SOVON, de landelijke stichting voor vogelonderzoek. Hij heeft de afgelopen 40 jaar onderzoek gedaan naar de Havik. Hij deed dat voor een groot deel in onderzoeksgebied Drenthe. Willem van Manen komt een avond vertellen en laten zien hoe de Havik leeft, hoe het deze roofvogel thans vergaat  en met welke andere dieren hij te maken heeft.  Iedereen is welkom en de toegang is gratis

Woensdag 28 december vanaf 13.30 uur, Vlindertuin Zuidwolde : Winterplantenjacht
Planteninstituut FLORON nodigt ons uit om weer mee te doen met de jaarlijkse plantenjacht tussen kerst en oud en nieuw. We gaan op zoek naar wilde planten die in de winter bloeien in de Vlindertuin en de Volkstuin. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur bij de Vlindertuin. Er wordt na afloop gezorgd voor koffie, thee en wat extra’s.  Graag aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Dinsdag 3 januari 2023  Jaarlijkse activiteit voor de jeugd met pluizen van uilenballen, nestkasttimmeren etc. Boerhoorn vanaf 9.30 uur.Traditiegetrouw organiseert de Natuurvereniging Zuidwolde een morgen voor kinderen om nestkasten te bouwen, pinda’s te rijgen, vetbollen te maken en uilenballen te pluizen. Alle kinderen ouder dan 5 jaar zijn welkom met ouders/grootouders. De natuurvereniging zorgt voor de begeleiding en voor gereedschap.

 

Zondag 8 januari 2022 Winterwandeling13.15 uur: Verzamelen bij Dorpshuis De Snikke in Fort voor de Winterwandeling. Op deze eerste zondag na Nieuwjaar organiseert Natuurvereniging Zuidwolde de traditionele winterwandeling. Voor de wandeling zijn we dit jaar te gast rond het dorp Fort, waarbij de tocht o.a. over de trekpont gaat. We sluiten om ca 15.15 uur  af in dorpshuis De Snikke met koffie of chocolademelk en koek. Deelnamekosten: een vrijwillige bijdrage.

 

Donderdag 9 februari 2023 om 20.00 uur in de Boerhoorn. Vleermuizen en andere kleine zoogdieren.

Theo Douma uit Rouveen is zeer deskundig op het gebied van kleine zoogdieren en in het bijzonder van Vleermuizen.  Hij kan er zeer smakelijk over vertellen en zijn foto’s zijn prachtig en met enorm geduld tot stand gekomen. Iedereen in welkom en de toegang is gratis. 

 

Dinsdag 14 maart 2023, Zuidwolde: werken in de Vlindertuin op het volkstuincomplex aan de Westerveldseweg
De jaarlijkse opknapbeurt van de Vlindertuin begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We gaan aan het werk om de Vlindertuin uit de winterrust te halen en de paden weer op te knappen etc. Handschoenen, stevig schoeisel en een hakje of schep of hark zijn handig om mee te nemen.. Om 10.15 staat de koffie met gebak klaar. Iedereen die mee wil helpen is welkom. Na deze eerste morgen werken komen we iedere 1e dinsdag van de maand om 9.00 uur naar de Vlindertuin voor onderhoud. 

 

De datum voor de jubileum-jaarvergadering is voorlopig vastgesteld  op  dinsdag 28 maart 2023 in de Boerhoorn. Omdat het programma nog niet is vastgesteld kan het zijn dat de datum nog verschoven wordt naar later. 

 

 

 

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>