NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

Populierenwespvlinder,  

Vandaag weer een vervolg op het wespvlinderverhaal: Stefan Pronk was bij mij om te praten over allerlei zaken die onze Natuurvereniging aangaan en die te maken hebben met Landschapsbeheer Drenthe en met de Vlinderwerkgroep Drenthe. Ik heb Stefan meegenomen naar Veeningen, naar de boerderij van vrienden, waar we aan de vijver hebben vergaderd en genoten. Intussen hingen de vallen met feromonen op het bloemrijke terrein. Het gebied van 2 hectare is omzoomd door een houtwal met Eik, Els, Berk, Wilg en een enkele Populier en veel struikgewas. In de boomgaard hebben we de val voor de appelwespvlinder opgehangen en tot mijn verbazing kwam daar geen enkele Appelwespvlinder in. Die val hebben we toen gevuld met feromonen voor de Wilgenwespvlinder. Ook dat leverde geen resultaat op.  Op het terrein hingen we de val voor de Eikenwespvlinder en de Hoornaarvlinder op. Die laatste liet zich niet zien, maar op de feromonen van de Eikenwespvlinder kwam een exemplaar in de val. Wij waren enthousiast. Omdat we toch nog niet klaar waren met vergaderen hebben we ook de val met feromonen van de Populierenwespvlinder opgehangen. Tot onze verrassing zat daar (voor mij voor het eerst en voor Stefan helemaal) een Populierenwespvlinder in. Het beeld dat deze wespvlinders dus alleen op de kleigrond voorkomen, kan dus na de vondsten van Jan Rocks en Piet de Jonge en deze waarneming wel op de schop. In een agrarisch gebied, tussen weilanden en intensieve akkerbouw een kleine oase met bloemen, struiken en bomen (waaronder maar drie Populieren)  toch deze twee wespvlindersoorten. We hebben fijn vergaderd en gingen gelukkig naar huis.  

Joop Verburg


 

Eikenwespvlinder in de val

 

 

Stefan Pronk bij de val voor de Populierenwespvlinder

 

 

Populierenwespvlinder

 

 

 

<Terug naar Overzicht waarnemingen>