NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Oeverzwaluwwand Takkenhoogte: resultaten van 2016


In 2016 hebben Reijer Römer en ondergetekende regelmatig de Oeverzwaluwwand op de Takkenhoogte geobserveerd. Op 23-06-2016, het hoogtepunt van het gebruik van de beschikbare nestgaten, is een telling uitgevoerd van het aantal nestgaten, dat door de paartjes Oeverzwaluwen in gebruik was genomen en waar ze na het aanvliegen steeds in verdwenen. In enkele nestgaten waren al wat grotere jongen in de nestingang te zien.


De oeverzwaluwwand bestaat uit 15 betonelementen met elk 8 gaten, behalve de buitenste twee elementen die elk 7 gaten bevatten. In totaal zijn er dus 118 nestgaten (45 gaten bovenin, 30 gaten in het midden en 43 gaten onderin).


In bijgaand schema zijn de betonelementen, de gaten en het gebruik door de vogels met diverse coderingen aangegeven.

Gebruikte nestgangen 2016


Gelukkig was 2016 met waargenomen 49 nesten (is 42% bezetting) een beter jaar dan 2015 met vermoedelijk slechts 11 nesten. Dit heeft te maken met voor de Oeverzwaluwen hinderlijke, hoge begroeiing onder de wand en over de rand hangende begroeiing in 2015. Voor het broedseizoen van 2016 is deze hinderlijke begroeiing verwijderd. Ook voor het broedseizoen van 2017 is gezorgd dat er geen hinderlijke begroeiing aanwezig is.


Ongetwijfeld zijn er in 2016 nog de nodige tweede legsels geweest, maar het vaststellen van het aantal tweede legsels bij Oeverzwaluwen is bijzonder lastig. Wel waren er op 15 juli 2016 nog twee nestgangen duidelijk in gebruik, dus dit betekent vermoedelijk dat het hier ging om tweede legsels.


In 2015 is de eerste Oeverzwaluw bij de wand in begin april waargenomen. In 2017 zijn al op 24 maart de eerste twee Oeverzwaluwen gezien, hangend bij een nog dicht nestgat. Maar zulke vroege vogels vliegen over het algemeen weer verder.


10 april 2017,

Philip de Brabander