NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Oeverzwaluwwand minder in trek in 2015

Op 8 december 2015 zijn Reyer Römer, Philip den Brabander en Joop Verburg naar de Takkenhoogte gegaan om jaarlijks onderhoud te plegen aan de zwaluwwand. Op verzoek van Reyer had Harald de Graaff van Het Drentse Landschap ( de eigenaar van de wand) geregeld dat de ruige begroeiing voor en boven de zwaluwwand al was weggehaald en dat er nieuw zand was aangevoerd.
De tellingen leverden een teleurstellend resultaat op: Er waren slechts 9 nestgangen gegraven die allen wel ongeveer een meter diep waren. Wellicht dat de toegenomen begroeiing voor en boven de nestgangen oorzaak was van dit slechte broedresultaat. We hebben dan ook de rest van de begroeiing volledig verwijderd en Philip zal komend jaar het broedgedrag van de Oeverzwaluwen in de gaten houden. Alle broedgangen zijn gevuld en alle andere pijpen zijn aangevuld.

De bezetting (de twee buitenste wijken buitengesloten omdat die erg dicht tegen de begroeiing aanzitten) van de 104 nestgaten was in 2015 bijna 10%. Zo laag is de bezetting nog nooit geweest.

Overzicht bezetting van de laatste jaren
2010: bezetting 50%
2011: bezetting 77%
2012: bezetting 50%
2013: bezetting 13%
2014: bezetting 45%
2015: bezetting 10%

We zullen zien wat 2016 gaat brengen. De wand ziet er aantrekkelijk uit en wanneer wij Oeverzwaluwen waren, wisten wij het wel....

Reyer, Philip en Joop