NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Voorjaarsbeurt in de Vlindertuin


Als je zo in de winter over de Vlindertuin uitkijkt, zie je een chaos van dode en omgevallen stengels. Het ziet er niet uit. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat het daar over een paar maanden weer een bloeiende oase is. Zo keken we er zaterdagmorgen 14 maart om 9 uur tegenaan.


Gerrit is als eerste aanwezig. Hij heeft al een voorproefje op het opruimwerk van die morgen genomen door zijn baard af te scheren. We beginnen met een man of vijf, maar zoetjesaan groeit de groep tot elf personen. Eerst worden de dode stengels opgeruimd door ze in bundels over de sloot in het bosje te zetten. Allerlei klein grut, dat in de stengels overwintert, heeft zo de mogelijkheid om, als de tijd daar is, te voorschijn te komen. Ze kunnen dan weer een nieuw seizoen hun rol vervullen in het ecosysteem.

Het losse materiaal wordt bij elkaar geharkt en gaat op de composthoop. De brandnetels die zich op een deel van de composthoop gevestigd hebben laten we vrij. Ze beginnen al mooi uit te lopen. Als straks de Kleine vossen en Dagpauwogen vliegen kunnen ze hierop hun eitjes afzetten. Gras wordt zoveel mogelijk uit de perken weggehaald en ingroei in de paden wordt verwijderd.

Bij het bankje aan de zuidkant wordt extra ruimte gemaakt om het nachtvlinderscherm op te kunnen zetten. Het is de bedoeling dat het hele seizoen door op gezette tijden gebeurt, zodat er een goed beeld ontstaat wat er aan nachtvlinders rondfladdert.


Als om kwart voor een de paden van een nieuwe laag houtsnippers voorzien zijn, ken je de tuin niet meer terug. Laat nu het groeiseizoen maar beginnen. Dan kennen we over enkele weken opnieuw de tuin niet meer terug.


Kees Contant

 

 

De Vlindertuin: Aanvankelijk een ongeschoren en rommelig geheel; waar begin je aan?

 

 

Met z’n elven schiet het toch aardig op.

 

 

De kruiers wachten tot Esther en Gerrit de kruiwagens gevuld hebben

 

 

Aan het eind van de morgen ziet de tuin er weer prachtig uit. Kees, Piet, Roel, Tineke en Rob, Trudy, Esther, Ernstjan, Pieter en Petra en Gerrit hebben eer van hun werk.