NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Rondje langs het Vlinderommetje

De Vlindertuin ligt er mooi bij dankzij het werk van de vrijwilligers. Opvallend is het grote aantal wilde planten dat de Vlindertuin kleur en vorm geeft.  Niettemin blijft het aantal insecten beneden de verwachting. Sommige soorten zijn er gelukkig wel zoals de Resedamaskerbij op de Wilde reseda en een zeer kleine zandbij (wellicht Matte dwergzandbij, die in Drenthe nog niet bekend is) op Knopig helmkruid.

 

Langs de westrand Bloeit inmiddels het Rapunzelklokje en ook de klokjesbijen zijn dan meteen aanwezig.


 

Langs de Middelveenseweg heeft dit jaar een koolzaadveld felgeel gebloeid. (werk van Geert Lindenhols)  In een vrije ingezaaide bloemenstrook er voor bloeien enorme aantallen Korenbloemen en verder Klaprozen en paarse Vogelwikke. Jan Huiskes vertelt dat hij er iedere dag een groepje Puttertjes op ziet foerageren.


Op Landschapspark Middelveen is in deze tijd de bloei van de orchideeën weer indrukwekkend. Enkele duizenden orchissen (Rietorchis en Gevlekte orchis) kleuren het landschapsplan roze. Boven de plas vliegen allerlei libellen en juffers.Daarbij was de grootste verrassing dat er 3 exemplaren van de Vuurjuffer vlogen. Deze knalrode libellenmannetjes had ikzelf nog niet eerder in Zuidwolde gezien. 

 

 

 


Langs de zandige Ekelenbergweg bloeit een mooie pol Rechte ganzerik met lichtgele bloemen..


In het nieuwe deel bij de kampen van Buning aan de westkant zijn bij de poel allerlei libellen en kikkers te bewonderen en er staat een klein groepje van de zeer zeldzame  Moerashertshooi in het water. Ik zag er de eerste Sintjansvlinder en de eerste bloei van Sintjanskruid. Aan de oostkant begint de boei van allerlei planten zichtbaar te worden waarbij vooral grote fel roze plakkaten van de Steenanjer opvallen. Hier en daar staat er ook Ruige anjer tussendoor en in de randen bloeien Muskuskruid en talloze Margrieten. op de weg naar de Ekelenberg vloog een jonge Grote lijster voor mij uit.

 

 

 

 

 

 


Achter de Ekelenberg wordt druk gewerkt en de route is daar erg onduidelijk. De stukken die zijn ingezaaid zijn zoals het er nu naar uit ziet niet heel massaal opgekomen. Er staat vooral veel gewoon "onkruid" als zuring en Melganzenvoet. Nog maar even geduld hebben..........

Bij Idylle is het jammer om te zien dat een aantal waterplanten door de hernieuwde noodzakelijke uitbaggering zijn verdwenen. Van Waterdrieblad, Moerasandoorn en Grote boterbloem is op dit moment niets meer terug te vinden. Langs de randen staat nog wel veel in bloei zoals Lange ereprijs, Bermooievaarsbek, Knoopkruid, Beemdkroon, Veldlathyrus en ook enkele Rietorchissen. Op de knoppen van het Jacobskruiskruid zitten enorm veel rupsen van de Jacobsvlinder. Veel zaad zal daar niet meer van af komen.  Ik kon ook nog een mooie foto maken van een Gewone oeverlibel op de vlonder.

 


Ik ben aan de noordelijke helft niet meer toegekomen, want er was te veel te zien en te genieten.


Joop Verburg