NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Dramatisch slecht waterwerk,

Op donderdag 2 september was de laatste excursieavond van de plantenwerkgroep. We zijn op pad geweest in het opnieuw ingerichte stuk van de Vogelzangsewijk. De wijk is de afgelopen jaren omgetoverd door Prolander tot een robuuste natte verbindingszone. De grond langs de wijk was aangekocht door Drents Landschap (HDL) en verschraald en op allerlei plekken verdiept en vernat. 5 jaar geleden heeft de plantenwerkgroep een 0-inventarisatie gedaan per kilometer om te weten hoe de vegetatie bij aanvang was en wilden eens kijken hoe de vegetatie zich ontwikkelt. We vonden inderdaad verschillende leuke en zeldzamer pioniersoorten. Maar heel vervelend was, wat we zagen van het onderhoud van de watergang, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk is. De taluds waren aan beide kanten kaalgeschoren terwijl het een heischrale vegetatie is, met Struikheide, Dopheide en Tormentil etc. en hier en daar onderin zelfs uitgroei van veenmos. Midden in de bloeitijd van de hei is alles kaal gemaaid terwijl het eigenlijk helemaal niet gemaaid hoeft te worden en zeker in deze tijd niet. Maar dat was niet de enige ontdekking. De wijk was leeggehaald waarbij al het slootvuil niet gewoon naar de wijk op de kant was gelegd maar over de schraalgemaakte stukken van HDL was uitgestort. Daarbij zijn honderden vissen doodgegaan. We zagen al die dode vissen liggen: Voorns, Baarzen, Snoeken, Zeelten, maar ook Riviergrondels en zelfs Grote modderkruiper. Die laatste is een streng beschermde soort, waarvan het bekend is dat die ten zuiden van Hoogeveen voorkomt. Er hadden dus vooraf maatregelen genomen moeten worden om dit werk met zorg en toezicht uit te voeren. We hebben ter plekke foto's gnomen en direct doorgestuurd naar HDL. Zij nemen nu contact op met Waterschap om dit probleem voor zover mogelijk op te lossen en te voorkomen dat zoiets weer gebeurt.


PS Er zat ook een aantal nog levende Gevlekte amerikaanse rivierkreeften tussen. Normaal zou je dat maar zo laten want het zijn schadelijke exoten, maar gezien het hele kerkhof, hebben we die overlevenden toch maar naar het water teruggebracht.

 

Baars

 

 

Blankvoorn

 

 

Gevlekte amerikaanse rivierkreeft

 

 

Gevlekte amerikaanse rivierkreeft

 

 

Grote modderkruiper

 

 

Slootvuil gedumpt op verschraalde grond

 

 

Snoek

 

 

Voorn

 

 

Zeelt

 

 

 

Vervolg op de dode vissen bij Vogelzangsewijk

Vandaag 28 september ben ik met Harald de Graaf (st. HDL) en een vertegenwoordiger van het Waterschap Drents-Overijsselse Delta naar de Vogelzangsewijk geweest. Hoewel het in het begin wat sputterend ging, werd het uiteindelijk een goed gesprek waarin een drietal afspraken zijn gemaakt.

1. Het waterschap gaat het slootvuil en de modder afschrapen van het verschraalde deel van Drents Landschap waar het op gestort is, zodat de grond weer schraal wordt.

2. De taluds zullen (zoals eigenlijk de bedoeling van  Waterschap al is) voortaan niet aan beide kanten van de watergang gemaaid worden maar gefaseerd en één kant blijft 's winters hoger staan.

3. Wanneer duidelijk is dat het risico bij schoonmaken van een watergang veel vissen of beschermde soorten mee de kant op kunnen komen, zal iemand extra meelopen om dat te checken en vissen terug te gooien en wanneer die niet beschikbaar is , wordt contact opgenomen met visvereniging Het Vette Baarsje uit Hoogeveen die vrijwilligers hebben die dan mee willen lopen.


Het lijkt ons een bevredigende oplossing.


Joop Verburg