NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Biodiversiteit op de Takkenhoogte en in het Reestdal  

Op zaterdag 10 juni 2017 was een planten-inventarisatiedag georganiseerd door de WFD (werkgroep Florakartering Drenthe)/ Het werd een groot succes. Het was prachtig weer en er waren 20 deelnemers, die in twee groepen op pad gingen om planten te zoeken. Tegelijk werd natuurlijk ook gekeken naar andere soortgroepen.

Bij de planten was het hoogtepunt de aanwezigheid van verschillende soorten orchideeën, die voorheen nooit in het Reestdal voorkwamen. Rietorchis en gevlekte orchis werden opnieuw gevonden. In totaal vond de groep waarvan ik deel uitmaakte 255 verschillende soorten, waarbij een groot aantal zeldzame- en rode-lijst-soorten. We bezochten dan ook zowel de Takkenhoogte als het gebied van het Reestdal, alsook de Wildenberg met heide en zandverstuiving.

Opvallend was de aanwezigheid van Bruine zandoogjes maar vooral tientallen Hooibeestjes op de Takkenhoogte. In het Reestdal vond ik de eerste Zilveren maan van dit jaar (hij is er gelukkig nog!) en bijzondere plantensoorten als Draadrus, Noordse zegge en Moeraskartelblad.

Erg leuk was ook dat de twee groepen diverse keren bijzondere rupsen van nachtvlinders tegenkwamen. Ik laat er op de foto’s een aantal zien.

Zulke dagen wil je wel inlijsten, maar het is toch eigenlijk een kwestie van er naar toe gaan en goed kijken. Dan opent zich een natuurlijk panorama.  

Joop Verburg


 

De groep op plantenjacht op de Takkenhoogte

 

 

Rups van de Nachtpauwoog. Die was op de Takkenhoogte niet gezien, maar gezien de rups er wel geweest.

 

 

Grote rups van de Veelvraat

 

 

Rups van de Witvlakvlinder

 

 

Verschillende exemplaren van de Roodbandbeer werden gezien

 

 

Rups van de Donsvlinder

 

 

Klein maar mooi nachtvlindertje: Smallijnbladroller

 

 

Rups van de Rietvink (foto Ben Hoentjen)

 

 

Rups van het Roodbont heide-uiltje (foto Ben Hoentjen)