NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Planteninventarisatie 1 juni 2017  

Van begin mei tot laat in het jaar gaan leden van de plantenwerkgroep iedere donderdagavond op pad om ergens in de buurt een gebied te inventariseren op planten. Het hoeft niet speciaal een natuurgebied te zijn. De resultaten gaan naar FLORON, de landelijke database. Zo helpen we mee om te volgen hoe het gaat met de ontwikkeling van de vegetatie in ons land.

Op 1 juni 2017 onderzochten we het kilometervak tussen de Kleefegge en de Fortwijk. Met een groep van 7 mensen op een mooie avond op pad om te tellen en te zoeken. Naast veel algemene soorten vonden we ook enkele bijzonderheden. Op een boerenerf vonden we de Chenopodium glaucum, de Zeegroene ganzenvoet, een soort die nog maar heel weinig in Drenthe is gevonden. In de Fortwijk zelf stond het vol met Drijvende waterweegbree, een plant die zelfs Europese bescherming geniet en in Zuidwolde een landelijk bolwerk heeft.

Aan de andere kant van de weg stond een Vingerhoedskruid met een bijzondere bloemvorm. De topbloem is een vergroeiing van een aantal bloemen waardoor bovenop een grote sterbloem is gevormd.  In totaal vonden we 173 verschillende soorten. Een prachtige score voor een gebied zonder veel specifieke natuurwaarde. Ieder die mee wil doen kan zich opgeven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.  

Joop Verburg & Martin Stolp

 

 

de groep bij de Fortwijk kijkend naar de grote aantallen van de zeldzame Drijvende waterweegbree

 

 

Vingerhoedskruid met pylorische eindbloem