NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 


Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 

Onze nachtegaal is weer thuis.

Al een aantal jaren broed er een paartje nachtegalen in de buurt van de Vlindertuin en het verheugt ons ook weer zeer dat ze er weer zijn. Hun gezang is prachtig en voornamelijk te horen in de avond en vroege nacht en voor mensen die in de buurt wonen zorgt soms voor een beetje slapeloosheid. Maar overdag laten ze ook weleens van zich horen en wie het mee wil maken kan het eventueel combineren met een ochtend meehelpen in de Vlindertuin. Dinsdag 10 mei is het weer zover, om 9.00 uur beginnen we en tussendoor wordt er voor koffie met wat lekkers gezorgd .

Zaterdag 28 mei vogelexcursie naar de Vreugderijkerwaard.

Zaterdag 28 mei organiseren we een vogelexcursie naar de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. We verzamelen om 9.00 uur bij het Tonckenshuys Meppelerweg 22 in Zuidwolde. Er is daar een vogelhut aanwezig en daar vanuit is het goed vogels spotten zoals o.a. kieviten, kemphanen, grutto's , misschien wat kluten en een zeearend. Opgave vooraf is nodig en kan via dit emailadres

Kleine plevieren zijn ook weer thuis.

Sinds de herinrichting van het Middelveense Kaamp (de plas van Buning) broedt er een paartje kleine plevieren en ook dit jaar zijn ze weer gearriveerd en hopelijk komt het ook dit jaar weer tot een goed broedresultaat. Voor meer leuke waarnemingen zie onze website .

Stand van zaken nestkastroutes.

Hannie Prins is een van de begeleiders van de jeugd voor de nestkastroutes. Op 12 april maakte ze haar eerste rondgang (zonder kinderen) om de kastjes te controleren. Wat haar opviel was dat er in de meeste kastjes al een nest zit. Extreem vroeg want een aantal jaren geleden begonnen we pas eind april met inventariseren. De natuur verandert snel en zorgwekkend! .

Zaaien langs het Vlinderommetje.

Vorig jaar hebben we als natuurvereniging van de Provincie Drenthe subsidie ontvangen voor een project ter verbetering van de biodiversiteit langs de nieuwe lus van het Vlinderommmetje We zouden nog steeds in het gebied ten oosten van de nieuwe wijk Ekelenberg wilde bloemen zaaien en speciaal voor de Sleedoornpage Guldenroede aanplanten. Op een mooie 11 april zijn de landjes op den Ekel ingezaaid met biologisch bloemenmengsel van de Cruydthoeck en hebben we enorm veel Guldenroede geplant en hopelijk heeft het succes.

Copyright © 2022 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing                         Powered by Mailchimp