NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 


Maart 2021 nr. 81 
Aan de leden van Natuurvereniging Zuidwolde


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

Jaarvergadering 23 maart gaat niet door.

De jaarvergadering kan evenals vorig jaar helaas niet doorgaan. Het is in eerste instantie vervelend dat we elkaar weer niet kunnen ontmoeten en in tweede instantie ook lastig omdat we de formele vragen niet rechtstreeks kunnen voorleggen aan onze leden. Er hebben zich twee nieuwe bestuursleden aangemeld en het financiele jaarverslag is natuurlijk ook al klaar. Alle informatie staat in Natuurgenoten en natuurlijk op de website Voor commentaar en vragen kun je ons natuurlijk mailen.

Het zomerprogramma grotendeels in onzekerheid.

Het Zomerprogramma is grotendeels nog in onzekerheid. Totdat er meer bekend is over wat er wel weer mag en niet kunnen we helaas nog niets defintief plannen. Op de website zullen we je natuurlijk op de hoogte houden van de stand van zaken. Wat wel , met beperkte deelname, door kan gaan is de maandelijkse werkdag in de Vlindertuin. De eerste werkdag is 13 maart en het is wel de bedoeling dat je je vantevoren opgeeft. Excursies zoals van de plantenwerkgroep en nachtvlinderwerkgroep worden later aangekondigd.

Zwaluwtil van Middelveen.

Al 10 jaar lang staat in Middelveen een zwaluwtil. Helaas zonder succes tot nu toe, de kunstnesten zijn leeg gebleven en om te proberen daar verandering in aan te brengen is een apparaat aangeschaft in samenwerking met IVN Hoogeveen. Dit apparaat zend lokgeluiden uit zodat Huiszwaluwen naar deze til gelokt worden. We hopen dat dit gaat werken en houden je op de hoogte via onze website. Jan Mager gaat zich bezighouden met de inbouw en installatie.

Alternatief nestkastroutes

Ook dit kunnen we helaas geen nestkastroutes lopen met de jeugd. Dit vinden we heel erg jammer want dit is een hele leuke manier om de kinderen bij de natuur te betrekken. Om toch iets doen om dat te bereiken hebben we bedacht om nestkastjes op te hangen met een camera erin. Via Wifi kunnen de beelden dan in de schoolklas bekeken worden en gevolgd worden hoe de vogels aan een nieuwe generatie werken. Bij 7 scholen komen binnenkort deze nestkastjes te hangen en de aanschaf is mede mogelijk gemaakt door een forse subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, waarvoor dank. Als de vogels meewerken zullen we jullie natuurlijk ook op de hoogte houden via de website .

Na de winter gelijk het voorjaar!

Na de toch nog onverwachte winter waar zelfs geschaatst kon worden kwam even onverwacht het voorjaar met temperatuurverschillen in 1 week van meer dan 20 graden. Daardoor kwamen we van sneeuw in de sneeuwklokjes terecht. En ook de overwinterende vlinders kwamen ineens weer tevoorschijn. Op diverse plekken zijn Atalanta's, Citroenvlinders, Dagpauwogen en ook Gehakkelde Aurelia's gezien. Dat geeft de burger weer moed! Heb je ook leuke dingen gezien? Stuur het ons via de mail .

Copyright © 2021 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing Powered by Mailchimp