NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 


Maart 2015, nr. 14

Aan de leden van Natuurvereniging Zuidwolde


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
Ga je op 18 maart stemmen? Doen!
De verantwoordelijkheid voor natuurbeleid is de afgelopen jaren grotendeels overgegaan naar de provincie. In de Provinciale Staten wordt dus in belangrijke mate bepaald wat er op het gebied van natuurbehoud en natuurbescherming gebeurt. Tegelijk met de verkiezing van Provinciale staten is ook de verkiezing van het bestuur van het Waterschap. Ook het Waterschap heeft een zeer belangrijke taak op het gebied van natuurbescherming. Dat geldt voor de waterkwaliteit en ook voor de inrichting en het onderhoud van watergangen. Ga dus stemmen op 18 maart en kies voor de natuur!
 
Groen Drenthe werkt
Met Groen Drenthe Werkt willen de gezamenlijke Drentse natuur- en milieuorganisaties nieuwe bestuurders inspireren tot een groen bestuursprogramma. Groen Drenthe Werkt roept op om ook in de komende bestuursperiode te investeren in natuur en duurzaamheid. Jij bent ook uitgenodigd om je eigen boodschap met je wensen voor Drenthe in de komende jaren achter te laten op www.facebook.com/groendrenthewerkt. Meer informatie op: www.groendrenthewerkt.nl.

 
Ledenvergadering vol insecten en andere beestjes
Op donderdag 26 maart ben je om 19.30 uur van harte welkom op de jaarvergadering van de vereniging. Je hoort het hoe afgelopen jaar qua activiteiten en financieel verlopen is. En er vindt een bestuurswijziging met een nieuwe penningmeester plaats. Rond 20.15 uur begint de tweede helft met een presentatie van Joop Verburg over insecten. En heel veel andere kleine beestjes, in bizarre kleuren en vormen, wonderlijke gedragen en spectaculaire metamorfoses. De avond is vrij toegankelijk en zelfs de koffie is gratis. Hier nog even een link naar de agenda en het verslag van de ledenvergadering van afgelopen jaar ter voorbereiding.
Blauwe kiekendief brengt lente
De Blauwe kiekendief is gesignaleerd op de Takkenhoogte. Een mannetje, sierlijk rondvliegend met z'n lichtgrijze vleugels met donkere punten. Samen met de zanggeluiden van andere vogels als de Grote lijster, mezen en Goudhaantjes, weet je dat het lente begint te worden. Meer over deze en veel meer waarnemingen staan op de site. Je kunt nu ook handig door de lijst zoeken, op categorie en vindplaats.

 
Houd Zuidwolde schoon!
We doen weer mee met de landelijke zwerfvuilactie. Omdat we Zuidwolde schoon willen houden. Help je mee? Iedereen - lid of geen lid, jong en oud - kan meedoen om in zijn eigen buurt zwerfafval te verzamelen.
Wij zorgen voor afvalprikkers, handschoenen, hesjes en afvalzakken. Op te halen en terug te brengen op vrijdag 27 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag 28 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur aan de Drift 1 in Zuidwolde. Een verrassing staat na afloop klaar. Hartelijk dank vast!
Copyright © 2015 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing Powered by MailChimp