NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 

 

5 t/m 9 juni: EXPOSITIE VLINDERS in de Boerhoorn.

Dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar en in het kader daarvan hebben een prachtige EXPOSITIE van vlinders gemaakt. We laten alles zien van rups tot levende vlinders. Veel vrijwilligers hebben en gaan ons helpen om het wonderbaarlijke proces van het leven van een vlinder in beeld te brengen. Overdag van 9.00 tot 14.00 uur is voor de basisscholen en na die tijd tot 16.30 uur is iedereen van harte welkom. We organiseren er nog meer omheen , voornamelijk voor de jeugd en meer informatie is te vinden op onze website .

Interessante excursie in de Vlindertuin.

Naast het 50 jarig jubileum van onze vereniging vieren we dit jaar ook het 25 jarig jubileum van de Vlindertuin en het Vlinderommetje. Er is in die jaren natuurlijk veel veranderd. In de excursie heeft Joop daar natuurlijk wat over verteld en ook wat voor invloed dat heeft gehad op niet alleen de vlinders maar ook heel veel andere soorten insecten die daardoor een leefgebied hebben in de Vlindertuin maar ook natuurlijk langs het hele Vlinderommetje.Voor een uitgebreid verslag en mooie foto's zie onze website .

Vogelexcursie naar de Vreugderijkerwaard was zeer de moeite waard.

Op zaterdag 27 mei zijn we met zo'n 15 personen naar de Vreugderijkerwaard gegaan voor een vogelexcursie maar andere leuke dingen lieten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Naast de vele water- en rietvogels zoals de Zwarte stern, rietgors, zwanen, gansen, klein karekiet en zelfs een zwarte ooievaar was er ook aandacht voor de bijzondere flora in dit bijzondere gebied in de uiterwaarden van de IJssel. Zeldzame soorten als de Walstrobremraap, Blauwe bremraap , Liggend ereprijs en Inkarnaatklaver zijn hier tot ontwikkeling gekomen. De excursie was zeer de moeite waard en dank aan onze gids Maarten Houtsma en zijn helpers Sip en Gert. Voor een uitgebreid verslag en meer foto's zie onze website .

Eerste activiteit in ons nieuwe 'clubhuis'.

De eerste activiteit in ons clubhuis aan de Ekelenbergweg was een Wildplukmiddag vor de jeugd. Bij aankomst kregen de kinderen de keuze uit een bramen- of brandnetelthee en daarna gingen ze met een stickerkaart naar planten uit de natuur die eetbaar zijn. Er werd veel gevonden en geproefd en dat was natuurlijk ook de opzet van deze middag. Na een uurtje bezig te zijn geweest kon er nog meer geproefd worden zoals bijvoorbeeld: Kokosballetjes met paardenbloemblad en witte chocolade met eetbare viooltjes. Het was een geslaagde middag en iedereen is weer een stuk wijzer. Met dank aan wildplukster Olga en Albert en Sophia. Een uitgebreid verslag met leuke foto's op onze website .

Nieuwe libellensoort in ons gebied: de gevlekte witsnuitlibel.

Niet met alle insectensoorten gaat het slecht. Mede dankzij meerdere beschermde en duurzaam beheerde gebieden krijgen de libellen wat meer ruimte en door de opwarming van de aarde rukken ook steeds meer soorten op naar het noorden zoals de Zuiderlijke Keizerlibel en de Zwervende heidelibel. En ook Witsnuitlibellen zien we op steeds meer plekken verschijnen. Pas geleden ontdekte Metske van der Maar de Gevlekte Witsnuitlibel in het Steenberger Oosterveld. Deze soort was daar nog niet eerder gemeld. Heb je ook een leuke waarneming geef het ons door via de mail .

Copyright © 2023 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing                         Powered by Mailchimp