NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 Zomer 2020

Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 


Juni 2020 nr. 74 
Aan de leden van Natuurvereniging Zuidwolde


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

De Natuurvereniging in Coronatijd

Helaas zijn de afgelopen maanden bijna alle activiteiten die we hadden gepland afgelast. Maar dat wil niet zeggen dat er niks is gebeurd. Diverse werkgroepen zijn op gepaste afstand wel met de werkzaamheden doorgegaan. De uilenwerkgroepen hebben de nestkasten wel gecontroleerd en ook het onderzoek naar de passages over de ecoducten zijn gewoon doorgegaan. Ook de Vlindertuin ziet er prachtig uit! En bij het Nachtvlinderen kwamen we wel een heel toepasselijk vlindertje tegen: de Coronamot! Voor meer nieuwtjes en resultaten van de werkgroepen zie onze website .

Wilde Bijen cursus

In 2020 is een cursus Wilde Bijen gestart met in totaal 49 deelnemers. Ondanks de Corona is de cursus erg geslaagd. We hebben helaas de derde curusavond moeten cancelen en de veldexcursies konden tot nu toe ook niet doorgaan maar we hebben dit proberen te compenseren door veel info via de post en mail te verzenden. De grootste winst van deze cursus is dat veel deelnemers hun omgeving hebben aangepast aan de behoeften van planten, insecten en andere dieren. We hopen de cursus wel weer samen in het najaar af te sluiten met een workshop insectenhotels maken. Voor een uitgebreid verslag en meer foto's zie onze website .

De bijzondere Wespvlinders

We hadden er natuurlijk wel van gehoord maar zelden gezien. Wespvlinders behoren tot de nachtvlinders maar ze zijn ook overdag actief. Er zijn best veel verschillende soorten maar ze leven erg verborgen. Ze komen niet op licht of stroop af 's nachts maar ze komen wel op Feromonen af, dat zijn vrouwelijke sexgeuren waarmee de mannetjes gelokt kunnen worden. We hebben dat twee keer gedaan en de resultaten waren verrassend! Zie onze website voor een interessant verslag.

Jonge Ransuilen Zuidwolde!

Lianne Zwijnen maakte ons attent op de aanwezigheid van jonge Ransuilen ergens aan de noordkant van Zuidwolde. De bewoners willen begrijpelijkewijs liever geen drukte rond het nest, dus de plek houden we voor ons. Maar vijf jonge Ransuilen zijn hard op weg groot te worden en dat is goed nieuws want ze zijn al lang niet meer zo gewoon als een aantal jaar geleden. En de koek was nog niet op want een paar dagen later kregen we ook een bericht uit Veeningen over een nest met twee of drie uitgebroedde Ransuilkuikens! Voor meer leuke waarnemingen zie onze website ( foto Lianne Zwijnen)

Roodkopklauwier bij Alteveer!

Begin mei kregen we van Henk Sieders uit Alteveer een bericht en een foto van de waarneming van een zeer zeldzame en even mooie Roodkopklauwier bij hem in Alteveer. Het komt maar een aantal keer per jaar voor dat deze vogel in Nederland wordt gezien dus het was echt een WoW moment! Heb je ook een leuke waarneming en die hoeft echt niet zeldzaam te zijn dan zien we je mail graag tegemoet.

Copyright © 2020 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing Powered by Mailchimp