NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.  

 

Maart 2017, nr. 39

Aan de leden van Natuurvereniging Zuidwolde

In deze nieuwsbrief het volgende onderwerp:
Samenwerking Natuurvereniging en ReestdalEnergie Op de ledenvergadering van donderdag 30 maart maken we graag meer bekend over een samenwerking tussen onze vereniging en de lokale energiecoöperatie ReestdalEnergie. Vanuit de visie op natuur en milieu zien we als bestuur van de Natuurvereniging dat verandering in de energievoorziening noodzakelijk is. Wij steunen de initiatieven van ReestdalEnergie en willen dat onderstrepen door dit samenwerkingsverband. Voor ons gaat het primair om de milieuwinst. Aanleiding is het oprichten van het Gebruikers Energiebedrijf, GEB: ReestdalEnergie en 6 burgercoöperaties uit Overijssel richten samen een eigen lokaal energiebedrijf op. Nieuwe leden die willen overstappen op energielevering via ReestdalEnergie door het GEB  krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden van de Natuurvereniging. ReestdalEnergie betaalt de verplichte deelnamekosten om lid van de coöperatie te worden, en betaalt  jaarlijks aan de Natuurvereniging voor het lid de € 8,- contributie, zolang de energieovereenkomst duurt. Wilt u meer weten over dit bijzondere aanbod, kom donderdag a.s. om 19.30 uur naar onze jaarvergadering in De Boerhoorn of kijk voor meer informatie op onze website.
Copyright © 2017 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.   Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.  
Email Marketing Powered by MailChimp