NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 


Wanneer je deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
 


 


Februari 2022 nr. 92 
Aan de leden van Natuurvereniging Zuidwolde


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

Jaarvergadering 29 maart.

Na twee jaar zonder is er op 29 maart eindelijk weer eens een jaarvergadering. Om 19.30 uur beginnen we voor onze leden in de Boerhoorn en vanaf 20.15 uur is iedereen welkom. De koffie is gratis en daarna zal Rene Manger een presentatie geven over libellen. Er zijn al minimaal 300 miljoen libellen op deze wereld, wat maakt deze insecten zo succesvol. En wat is het effect van de klimaat op de libellenfauna? We nodigen je uit meer over deze interessante insectensoort te weten te komen.

Bijencursus van start met 37 deelnemers.

Op 7 maart gaat de cursus wilde bijen van start. Inmiddels is de cursus volgeboekt met 37 deelnemers. In drie theorieavonden gaan we kijken naar het veelzijdige en boeiende leven van de verschillende soortgroepen wilde bijen. Daarna volgen twee buitenexcursies en ook nog een workshop insectenhotels maken. We kunnen dit doen voor een lage eigen bijdrage dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Korstmossen op de begraafplaats.

We hebben jullie al eens gemeld dat we met een onderzoek naar de begraafplaats Zuiwolde. Voor onderzoek naar mossen en korstmossen hebben we zeer kundige hulp ingeschakeld, 12 februari j.l. zijn negen leden van de mossen en korstmossenwerkgroep van de vereniging veldbiologie (www.blwg.nl) afgereisd naar de begraafplaats. Juist op grafmonumenten komen zeer veel soorten korstmossen voor maar ook in de schrale graslanden en op de bomen groeien veel korstmossen en mossen. Voor een uitgebreider verslag zie onze website.

Nieuwe coordinatoren voor de vogelwerkgroep.

Na een aantal jaren werken als coordinator van de vogelwerkgroep heeft Harmen van der Wal aangegeven hiermee te willen stoppen. Natuurlijk willen we Harmen hartelijk danken voor zijn diensten de afgelopen jaren. Dat betekende dat we op zoek moesten naar vervanging en gelukkig hebben zelfs twee mannen aangegeven deze taak te willen vervullen. Het zijn Gerrie de Lange en Roy Strijker. Op onze website stellen ze zich voor.

Zeearenden bij de Mepper Hooilanden.

Martin Beekwilder is lid van onze vogelwerkgroep en hij is een dezer dagen afgereisd naar de Mepper Hooilanden waar al enige tijd zeearenden verblijven. Hij had geluk want ze lieten zich mooi zien en en passant zag hij ook nog een klapekster op een paaltje zitten. Voor meer foto's zie onze website.

Copyright © 2022 Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o., 2013 All rights reserved.
 
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website (www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina en het verenigingsblad Natuurgenoten.


 
Email Marketing                         Powered by Mailchimp