NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Aanleg ijsvogelwand (december 2016)

Vanwege het 16-jarig bestaan van Waterschap Reest en Wieden is het idee opgevat om binnen het werkgebied van Reest en Wieden 16 ijsvogelwanden aan te leggen.

Hoewel het de afgelopen 2 jaar erg goed gaat met de IJsvogel kan het aantal na een paar strenge winters sterk afnemen. Tot 2004 stond de IJsvogel zelfs op de “Rode Lijst” van bedreigde en kwetsbare soorten.

Ook onze vereniging is gevraagd een aantal plaatsen aan te wijzen waar deze gemaakt kunnen worden. Samen met Rinus Dillerop (“Dillerop Natuuradvies”) hebben we een aantal locaties bekeken die mogelijk geschikt zijn. Uiteindelijk zijn er 2 geschikte locaties gevonden.
Eén aan de Overijsselse kant van de Reest en één in het gebied Takkenhoogte/ Meeuwenveen.

Na toestemming gevraagd te hebben aan de grondeigenaren is deze voor beide locaties vergunning verleend. Echter voor de locatie bij de Reest werd als voorwaarde gesteld dat deze door een werkgroep/vrijwilligers van het Overijssels Landschap aangelegd moest worden.
Afgelopen vrijdag 16 december hebben we met een aantal vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde en Rinus Dillerop een ijsvogelwand bij de Takkenhoogte/Meeuwenveen gemaakt.

Het maken van een ijsvogelwand is geen moeilijk werk maar de wand moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. O.a. een breedte hebben van ca. 1,5 meter en een hoogte van minimaal 50 cm. Verder moet er wel enige begroeiing in de buurt zijn met enige takken die boven het water hangen (in de bijlage is te zien wat er voor nodig is om een wand te maken).


Metske van der Maar

 

 

Op 21 december meldt rayonbeheerder Harald de Graaff van Stichting het Drentse Landschap dat in de buurt van de nieuwe ijsvogelwand op de Takkenhoogte een ijsvogel vloog. 

Metske, Rob van Leeuwen, Philip de Brabander en Tinus Dillema bij de voorbereiding (foto van Ernstjan Penninkhof)

 

 

IJsvogelwand  krijgt vorm (foto van Ernstjan Penninkhof)

 

 

Afwerking door Ernstjan Penninkhof, Metske, Philip en Rob (foto van Rinus Dillerop).