NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Een bericht in CORONA-tijd.  Beste natuurvrienden,

Ik wil mij tot u als leden van onze vereniging richten.  Wat is het jammer dat zoveel geplande activiteiten iedere keer moeten worden afgeblazen omdat het niet past binnen het corona-beleid. Ook nu weer zien we als bestuur ons genoodzaakt om de jeugdmorgen en de winterwandeling af te gelasten. Een wandeling met veel mensen op 1½ meter van elkaar en met nauwelijks mogelijkheid tot uitleg over het gebied onderweg of gezellige nazit, is niet wat wij willen. Het betekent opnieuw dat we elkaar niet zien, dat we niet samen de natuur in kunnen trekken. Bedenk wel dat we geluk hebben dat er veel natuur in onze omgeving vrij toegankelijk is en dat we er ook zelfstandig volop van kunnen genieten. Ik heb dat afgelopen herfst weer ondervonden bij allerlei natuuronderzoek zoals paddenstoelentochten waarbij weer veel zeldzaamheden en bijzonderheden zijn gevonden. Ook anderen sturen nog steeds waarnemingen die de moeite waard zijn om te bekijken op onze website. (N.B.Bijzondere paddenstoelenvondsten bij werkgroep paddenstoelen op onze website) 
  
Wat wel doorgaat is de zoektocht naar eitjes van de Sleedoornpage en de winterplantenjacht. Informatie hierover is ook in deze nieuwsbrief te vinden. Ook de werkgroep landschapsonderhoud (de landschapsbrigade) gaat door met het werk en ongetwijfeld zullen ook andere werkgroepen in de komende maanden hun werk oppakken.

Ik wil u graag op de hoogte brengen  van een aantal ontwikkelingen en onderwerpen waar we als Natuurvereniging bij betrokken zijn.

  1. Allereerst willen we in de eerste maanden van 2022 weer een cursus "wilde bijen" organiseren. Informatie daarover komt in januari 2022.
  2. We gaan er alles aan doen om de nestkastroutes voor basisschoolleerlingen weer op poten te zetten. We hopen dat velen van u daar aan mee willen werken.
  3. We gaan door met overleg met de gemeente over onderwerpen als bermbeheer, fietspaden, bomenkap, landschapsbehoud en -aan ons door de gemeente gevraagd- meedenken over de inrichting van het buitengebied van het nieuwe  Huis voor sport en cultuur.
  4. Het Vlinderommetje vraagt nog enkele aanpassingen die we moeten uitvoeren en we hopen dat we dit jaar echt de opening kunnen meemaken van het nieuwe gedeelte aan de zuidkant van Zuidwolde. Overigens is er heel veel belangstelling om het Vlinderommetje te lopen.
  5. We zijn met een kleine redactie bezig met de voorbereiding van een boek over de historie en de natuurwaarde van de begraafplaats in Zuidwolde. Het blijkt in veel opzichten een uniek gebied en het is een uitdagend maar ontzettend leuk project.
  6. Tenslotte kijken we vooruit naar de viering van ons 50-jarig jubileum dat we nu gepland hebben in mei/juni van 2023. Een sprankelend en levendig vlinderproject voor de basisschooljeugd is daarvan het  belangrijkste onderdeel.


We zien uit naar de toekomst! Laten we hopen dat met verstand en respect voor elkaar de maatregelen leiden tot beheersing van de pandemie en dat we elkaar in de loop van het jaar weer vrijuit kunnen treffen.

Uw voorzitter, Joop Verburg