NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Basiscursus wilde bijen

Op verzoek van velen zal Natuurvereniging Zuidwolde in het voorjaar van 2020 een basiscursus wilde bijen organiseren. In een tijd van ernstige bedreiging van de natuur en in het bijzonder van insecten is het belangrijk om meer te weten over het leven van insecten. Bijen vormen een onmisbare groep insecten in verband met de bestuiving. Hun  levenswijze is veelvormig, complex en zeer interessant. Er zijn wel 360 soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij, die natuurlijk ook aandacht krijgt. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met hun semisociale leven. De overige soorten zijn solitaire wilde bijensoorten: zandbijen, metselbijen en parasiatair levende bijen. Het zal in deze basiscursus niet gaan om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om hun levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? Hoe kun je je eigen omgeving,  je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?    
Joop Verburg heeft afgelopen jaar een succesvolle cursus dagvlinders gegeven en  is ook nu de cursuscoördinator van deze cursus. Hij zal zelf het grootste deel van de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal  praktijklessen in het veld. Mogelijk wordt na de cursus ook een workshop"Insectenhotels bouwen"  georganiseerd.  De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op 3 maandagavonden op 24 februari, 9 maart en 23 maart 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Boerhoorn. De twee veldexcursies (voorzien begin april en medio juni) worden nader afgesproken  met de deelnemers. Kosten voor de cursus voor leden van NVZ  € 35,= en voor niet-leden  € 55,= 
Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl   


Zuidwolde, december 2019

 

 

 

 Grijze zandbij