NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Subsidie verleend!!

Afgelopen voorjaar hebben we meegemaakt dat de firma Buning wegenbouw 50 jaar bestond. Als cadeau en tegenprestatie voor het vele asfalteren hebben zij besloten om enkele eigen percelen landbouwgrond achter Klooster en Dekker om te vormen in natuur. Als cadeau aan de Fa. Buning heeft de natuurvereniging aangeboden, om zich te zullen inspannen om een extra lus aan het Vlinderommetje te maken die door deze beide gebieden loopt. De extra lus loopt dan vanaf Middelveen over de Ekelenbergweg en steekt de Ommerweg over en loopt rond het nieuwe woonpark Ekelenberg en sluit bij de oude carpoolplaats weer aan op de oude route. Juist bij de Ekelenberg verdween door de bouw van het woonpark veel van het leefgebied van de Sleedoornpage. Dat betekent dat wij er ook naar streven om door aanplant van waardplanten en nectarplanten langs de nieuwe route weer nieuwe kansen bieden aan deze zeldzame vlindersoort. Om dat te realiseren was geld nodig. Al eerder hebben we voor dit project € 1500,- van de NAM ontvangen voor aanschaf van picknickbanken. Juist gisteren, vlak voor kerst, kregen we bericht van de toezegging van de provincie van een subsidie van  € 5000,= , waarmee we vrijwel het hele project kunnen financieren. Naast de aankopen en productie is er natuurlijk ook het nodige vrijwilligerswerk te doen, dus we rekenen op de hulp en inzet van velen. We verwachten dat het allemaal in orde komt en wij willen de officiële opening van deze route en de beide nieuwe natuurgebieden vieren in juni 2021, wanneer Natuurvereniging Zuidwolde het 50-jarig bestaan viert.

We zijn dankbaar voor deze ondersteuning. Allen (en de natuur in het bijzonder)een heel goed en groen 2020 gewenst.

Joop Verburg, voorzitter Natuurvereniging Zuidwolde