NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Bomen staan er slecht bij,

De Natuurvereniging kreeg de volgende vraag: Dag Natuurvereniging, ik wil graag even advies. De Eiken en Berken (dus bijna alle bomen) op ons terrein zijn nu twee jaren achter elkaar 'aangevallen' door de wintermot waarna de bomen volledig werden kaalgevreten. Ze staan er dit jaar (mede door de grote droogte??) slecht bij. Nu lees ik op internet dat de mot in het najaar de bomen inklimt en dan in de kruin in het voorjaar de rupsen daar in de hoogte ontpoppen. "Men' adviseert dan om plakband om de bomen te wikkelen. Daarover gaat mijn vraag: Wanneer kan ik het beste die tape om de boomstammen wikkelen?

Ik ben benieuwd naar uw advies.

Beste bomenbeschermer,

Fijn dat u deze vraag stelt. Het opvreten van bladeren van m.n. eiken in het voorjaar is een natuurlijk gebeuren dat ieder jaar plaatsvindt, maar door wisselende omstandigheden het ene jaar meer dan de andere. Zoveel wintervlinders als dit jaar (afgelopen winter) hebben wij zelden gezien, dus komend jaar kan dat weer heel anders zijn. De loofbomen zelf zijn daar op voorbereid en hebben reserveknoppen die in juni uitlopen en nieuw blad vormen (sintjanslot). Je ziet er dan niets meer van. Het feit dat de bomen er slecht voorstaan , heeft denken wij veel meer te maken met twee opvolgende superdroge zomers. Wanneer we plakband (met of zonder gif) gebruiken, grijpen we (met goede bedoelingen) verkeerd in op de natuur. Bedenk dat de rupsen van de wintervlinders die dit doen, de belangrijkste voedingsbron voor allerlei vogelsoorten zijn vooral ook voor hun jongen. Dat lijkt mij niet te passen  met uw bedoelingen. Je kunt je voorstellen dat bij fruitbomen, men dat wel doet om de oogst te vergroten, maar ook dat heeft weer een prijs in de natuur. Ons advies: Niets doen aan de wintervlinders en de tuin zo inrichten dat zoveel mogelijk water gespaard wordt en voor de tuinen en de natuur behouden wordt. (bijv. dakgoten afkoppelen en naar een eigen opvanggebied leiden)

Hartelijke groet,

Natuurvereniging Zuidwolde