NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Algemene Jaarvergadering van de

Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.

op donderdag 30 maart 2017 om 19.30 uur

in de Boerhoorn.

Agenda:


 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2016 (zie het verslag op de website).
 3. De activiteiten die de vereniging in 2016 heeft ondernomen zijn te lezen op deze pagina van de website van de vereniging.
 4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2016 wordt aan het begin van de vergadering uitgereikt.
 5. Het verslag van de kascommissie.
 6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie.
 7. Mutaties in het bestuur: Tineke Bos treedt af als secretaris, maar blijft wel bestuurslid. Vooralsnog wordt het secretariaat binnen het bestuur geregeld.
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt Milou Lendfers voor als nieuw bestuurslid met als speciaal aandachtsgebied de contacten met de basisscholen. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden tot aanvang van de jaarvergadering om 19.30 uur bij de zittende bestuursleden.
 9. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.
 10. Bespreking van het excursieprogramma voor 2017.
 11. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.

Na een korte pauze met gratis koffie en thee neemt Astrid Kant, weidevogelbeschermster in hart en nieren, u mee in de wereld van de weidevogels. Al vele jaren fotografeert zij vanuit een schuilhut het geheime leven van de weidevogels in het voorjaar. De vele unieke foto’s vertellen eigenlijk al het verhaal. Hierbij komt het aspect van het beschermen van deze prachtige vogels uitgebreid aan bod. Het gaat onze weidevogels momenteel niet voor de wind. Astrid vindt het daarom belangrijk in haar lezingen veel aandacht te schenken aan de bescherming.