NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Vooraankondiging symposium kleine landschapselementen

Donderdag 24 november

13.30 - 17.00

De Molenhoeve, Echtenseweg 15 Hoogeveen

Hoe behouden en zo mogelijk herstellen we onze landschapselementen?

Uitgangspositie is, dat onze werkgroep landschapsbehoud een studie heeft gedaan naar verdwenen landschapselementen (bomen, houtwallen, bosjes etc.) sinds 1970. Het resultaat daarvan was alarmerend en reden om een rapport te maken. Achterliggend doel was behoud (zo mogelijk verbetering) van biodiversiteit en behoud van een landschap dat voor het Drentse toerisme aantrekkelijk blijft. De landschapselementen zijn het Drents Goud.

Uit contacten met diverse provinciale organisaties bleek dat het door onze werkgroep geschetste probleem, zich provinciebreed voordoet. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de organisatie van een symposium op 24 november in de Molenhoeve in Echten. We willen die dag praten over de manieren waarop we dit met elkaar kunnen bereiken.

Ieder die belangstelling heeft voor deze problematiek en/of mee wil praten over oplossingen, is welkom.

U kunt zich tot uiterlijk 20 november aanmelden via dit aanmeldformulier. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Judith van den Berg (mail: j.vd.berg@nmfdrenthe.nl of telefoon: 0592 - 311150 )

Wij begroeten u graag op donderdagmiddag 24 november!


Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Jaap Jepma

BLOK 1: Achteruitgang Drents Goud

  • Stand van zaken in Drenthe, Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe)
  • Het beeld in De Wolden, Arie ten Wolde (Natuurvereniging Zuidwolde)
  • Aanbieding beeld gemeente De Wolden aan wethouder Jan ten Kate


BLOK 2: Waarden Drents Goud

Gesprek over waarden van het Drents Goud met:

  • Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG
  • Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap
  • Ernst Oosterveld, Altenburg & Wymenga


15.00 uur Pauze

BLOK 3:

  • Landschapsbeheer in de gemeente Meppel, Carolien van de Bles
  • Beloning landschapsbeheer door FrieslandCampina, Bert Albring


16.00 uur


Reflectie door gedeputeerde Henk Jumelet

Gesprek met deelnemers over oplossingen


16.45 uur

 

Oogst van de middag door Jaap Jepma


17.00 uur

 

Afsluiting, napraten met een drankje en hapje