NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Onderstaand bericht van de landelijke Vlinderstichting maakt duidelijk dat het in Drenthe niet goed gaat met de dagvlinders. Ook onze vlinderwerkgroep constateert dat al jaren, met een dieptepunt in 2015 waarover alarmerende berichten naar de Vlinderstichting zijn gegaan.

 

Logo

 

 

Wageningen, 19 april 2016

Achteruitgang boerenlandvlinders in Drenthe het grootst

In Drenthe zijn in het boerenland steeds minder vlinders te vinden. De afname in aantal van deze vlinders is in de provincie Drenthe zelfs het grootst van heel Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vlinderstand van De Vlinderstichting en gegevens van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

In de afgelopen 25 jaar zagen vlindertellers het aantal vlinders in graslanden en akkers sterk afnemen. Minko van der Veen van de Vlinderwerkgroep Drenthe: “Uit onze inventarisaties blijkt dat in 55% van Drenthe één of meer boerenlandvlinders zijn verdwenen sinds 2001. In bijna de helft van deze gebieden zijn zelfs drie of meer soorten verdwenen. Dat is behoorlijk veel als je bedenkt dat een deel van onze provincie uit bos bestaat en daar komen deze boerenlandvlinders niet voor.” Waarom het in Drenthe zoveel slechter gaat dan in de rest van het land, is nog niet helemaal opgehelderd. “We zien dat intensieve landbouw, met de daarbij behorende druk van bestrijdingsmiddelen, in het hele land zijn sporen nalaat in de vlinderstand,” zegt Anthonie Stip van De Vlinderstichting. “Misschien is Drenthe een tijdlang ontzien bij de intensivering van de landbouw. In bijvoorbeeld Zuid-Holland vond die al eerder plaats en is de vlinderstand jaren geleden al in elkaar gestort. In Drenthe vallen de klappen onder de boerenlandvlinders overduidelijk pas in de afgelopen 10 à 20 jaar.”

 

Foto: Henk Bosma

Zwartsprietdikkopje

 

Foto: Chris van Swaay

Bruin Zandoogje

 

Foto: Henk Bosma

Kleine vuurvlinder

 

Volgens De Vlinderstichting en de Vlinderwerkgroep Drenthe is het noodzaak om maatregelen te nemen voor boerenlandvlinders in de provincie. “In het agrarisch gebied liggen volop kansen om iets voor soorten als zwartsprietdikkopje, kleine vuurvlinder en bruin zandoogje te doen”, aldus Stip. “We nodigen agrariërs, terreinbeheerders en overheden van harte uit om met ons mee te denken over een impuls voor de Drentse vlinders”.


De Vlinderstand 2016

Hyperlink