NVZ 2011

 

logo

Natuurvereniging Zuidwolde

 

 

 

 

wielewalen

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

Vogelweekend in Friesland

 

Als natuurvereniging hebben we het plan opgevat om volgend voorjaar een

vogelweekend (of mogelijk 2) in Friesland te organiseren. Op 24, 25 en 26 april 2015.

We kunnen de groep maximaal 14 personen groot maken. Als deze snel vol zit,

organiseren we nog een tweede weekend op 1, 2 en 3 mei 2015 (min. 10 personen).


Waarheen?

De bestemming is Oudega/Eernewoude. Bij Age en Nynke Veldboom die middenin het natuurgebied van It Fryske Gea wonen. Met 7 kijkhutten en uitkijktorens, waarvan 3 op 500 meter afstand lopend te bereiken zijn.


Om een indruk te geven. We hebben laatst in een 2½ uur tijd al 31 soorten gezien: Wilde Eend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Slobeend, Smient, Rosse, Stekelstaart, Grauwe Gans, Nijlgans, Meerkoet, Waterhoen, Waterral, Roerdomp, Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Sperwer, Visarend (een vis vangend vlak voor onze ogen), Putter, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Aalscholver, Witte Kwikstaart, Watersnip, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees, Huismus.


Programma

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

*Vrijdagavond 24 april/ 1mei aankomst tussen 17.30 en 19.00 uur. Soep en broodjes worden door Age en Nynke verzorgd.

*Volgende dag vroeg naar het vogelgebied.

Zaterdag en zondag overdag de ene dag wandelen in het gebied van Fryske Gea bij Eernewoude, de andere dag een vaarexcursie met Age op zijn praam in het merengebied.

*Zondag weer vroeg naar buiten en overdag gebieden bezoeken (zie bij zaterdag). Afsluiten om ca. 17.00 uur zodat men thuis kan eten.


Ontbijt en lunch worden beide dagen door Age en Nynke verzorgd. Koffie thee fris onbeperkt inbegrepen. Zaterdagavond is er een door een cateraar verzorgde maaltijd (biologisch, meest vegetarisch). Borrelhapjes of sterke dranken moeten mensen eventueel zelf meenemen: dat levert ook afwisseling en gezelligheid op.


Kosten

Bij Age en Nynke kunnen 10 mensen logeren. En er kunnen nog een aantal caravans staan.

De kosten voor het weekend (dus vrijwel volledig verzorgd incl. vaarexcursie): € 95 p.p.


Interesse?

Geef je dan snel op, uiterlijk vóór 15 oktober, door een e-mail te sturen: joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Graag vermelden of je gelegenheidhebt om met een caravan te komen. Heb je vragen, bel me dan graag even 0528-373131 of 06-83327869.


Hartelijke groet,


Metske van der Maar en Joop Verburg