NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Algemene Jaarvergadering van de Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o. op donderdag 31 maart 2016 om 19.30 uur in de Boerhoorn.


Agenda jaarvergadering 2016 op 31 maart:


 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2015 (zie het verslag op de website van de vereniging: zie verslag.
 3. De activiteiten die de vereniging in 2015 heeft ondernomen zijn te lezen op de website van de vereniging zie uitgevoerde actviteiten.
 4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2015 wordt aan het begin van de vergadering uitgereikt.
 5. Het verslag van de kascommissie (Rob van Leeuwen en Roelof Courtz)
 6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie.
 7. Mutaties in het bestuur: Er is een vacature in het bestuur.
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de jaarvergadering om 19.30 uur bij de zittende bestuursleden.
 9. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.
 10. Bespreking van het excursieprogramma voor 2016.
 11. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.

Na een korte pauze met gratis koffie en thee vertelt René Manger over Libellen en hij laat beelden (foto’s en films) zien van deze bijzondere insecten. René is de schrijver van een fantastisch boek over de Libellen in Drenthe dat vorig jaar is uitgekomen. (zie verder zomerprogramma in het midden van Natuurgenoten)


05-01 Bloedrode heidelibel