NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

31 maart 2016: jaarvergadering met presentatie over libellen

Zoals elk jaar kwam de Natuurvereniging Zuidwolde bijeen in De Boerhoorn voor de ledenvergadering. Om precies half acht opende voorzitter Joop Verburg de vergadering met een hartelijk welkom aan ruim 30 personen die aanwezig waren. Er werd stilgestaan bij de grote gebeurtenissen in 2015. Het overlijden van Kees Contant was een enorm verlies. Kees was een aimabele en hardwerkende man die zich op vele terreinen voor de vereniging inspande.

De agenda van de jaarvergadering werd vlot doorgenomen. De activiteiten gepland voor 2016 werden kort toegelicht waarbij vooral de uitbreiding van het Vlinderommetje en de opening van Idylle op 10 juni a.s. aandacht kreeg. Het inhoudelijke verslag volgt later op deze website.

Na de pauze met koffie, thee en een heerlijk koekje was het woord aan René Manger, ecoloog en libellenkenner. Hij gaf met foto’s en film een bijzonder beeld van libellen in Drenthe. Prachtige beelden van waterrijke gebieden in verschillende delen in Drenthe waaronder het Hunzedal, Fochteloërveen en Reestdal. En meetgegevens op kaarten waarop duidelijk werd waar populaties van libellensoorten zich bevinden en hoe deze veranderd zijn de in loop van de jaren. De filmpjes over de paringsrituelen van onder andere de Weidebeekjuffer en leefwijze van de voornamelijk in de winter levende Noordse winterjuffer, waren indrukwekkend.

René heeft veel onderzoek gedaan en is positief gestemd. Het gaat de laatste tien jaar beter met de libellen in Drenthe. De aantallen nemen toe en ook het aantal soorten. Door de opwarming van de aarde komen soorten als de Beekoeverlibel, Kanaaljuffer en wellicht ook Bosbeekjuffer dichterbij.

Om tien uur bedankt Joop René Manger voor zijn mooie presentatie met duidelijke inzichten in deze al miljoenen jaar oude, en nauwelijks veranderde, diersoort.


Germa Kitslaar en Karin Boer