NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Steun voor Bijenprojecten,

Wij hebben deze week subsidie ontvangen van de provincie voor een bijenproject. Dat gaat vooral om directe beschermingsmaatregelen zoals de plaatsing van nieuwe insectenhotels langs het Vlinderommetje, de aanleg van geschikte plekken voor zandbijen in de vorm van zandafgravingen en stijlwanden en de aanleg van bloemenweiden. Wij zijn blij met deze toekenning.

Komend jaar 2022 willen we net als in 2020 een bijencursus opzetten, die opnieuw bestaat uit een drietal lesavonden, enkele buitenexcursies en een workshop bouw van insectenhotels. Dankzij de cursus in 2020 is de kennis over de wilde bijen enorm toegenomen en veel deelnemers van de cursus van toen zijn actief in hun eigen omgeving aan de gang gegaan met verbeteringen ten behoeve van bijen. Langs het Vlinderommetje en met name bij de Vlindertuin ontdekken we dat de toegenomen belangstelling voor de natuur (wonderlijk genoeg mede dankzij corona) veel belangstelling opwekt om meer over dit onderwerp te weten.

Onze penningmeester Geert Smid heeft bij zijn huis aan de Willem Moesweg onlangs een fraai zelfontworpen insectenhotel gebouwd en nu al zien we de Rosse metselbijen dankbaar gebruik maken van de nieuwe nestelmogelijkheid.


 

Geert Smid bij bijenhotel W.Moesweg

 

 

 

Rosse metselbij bij insectenhotel