NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Watervervuiling bij Idylle

Van verschillende wandelaars kregen wij opnieuw bericht over sterke vervuiling van het water bij Idylle (Vlinderommetje aan de oostkant van Zuidwolde langs de N48). De waterplanten zagen er zwartig uit en er dreef schuim en viezigheid op het water. We hebben een en ander nagevraagd bij de gemeente en de gemeente had zelf ook al problemen geconstateerd. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak en de firma Buning is met een grote actie aan de gang gegaan om de vervuiling weg te baggeren en het vervuilde water weg te pompen. We hebben aan Fokke Bijker van de gemeente gevraagd om iets te schrijven over de oorzaak en de daar op volgende actie. 

Joop Verburg


Waterberging Zuiderkerkes 2 en IDYLLE

Afgelopen jaar heeft de gemeente (oa. via meldingen en zelf) geconstateerd dat de kwaliteit van het water in de hemelwaterberging Zuiderkerkes 2, waar het Vlinderommetje -hier Idylle geheten- langsloopt,  niet optimaal meer is. Fokke BIjker heeft uitgelegd wat er allemaal gebeurd is:

"In eerste instantie hadden we de oorzaak van de verminderde waterkwaliteit gezocht in een mogelijke klepstoring van ons pompgemaal. Het systeem is namelijk zo ingericht dat het eerste (theoretisch viezere) regenwater dat valt, naar de pomp van het vuilwatersysteem vloeit en wordt weggepompt naar de waterzuivering. De buis van het hemelwaterstelsel zit hoog in de ontvangstput en wordt na ca. 15 minuten of na een bepaalde hoeveel m3 regenwater dichtgezet. Het overige hemelwater belandt daarna gewoon in de waterberging. We dachten dat de klep in storing had gestaan en dat daardoor bij het niet afsluiten van de klep, vuilwater uit de ontvangstput terug is gelopen in het hogere hemelwaterstelsel, na een forse regenbui. Destijds hebben we de vijver opgeschoond en de klep dicht gezet. Sindsdien was er dus geen verbinding meer tussen het vuilwaterstelsel en het hemelwaterstelsel en kon een storing niet meer een risico zijn voor de waterberging. Helaas constateerden we de afgelopen tijd toch dat de waterkwaliteit af en toe nog steeds niet goed is. Er leek zeepachtig water in de berging te komen. Hierop hebben we een riool video inspectie gedaan en is een foutieve aansluiting van vuil water op het hemelwaterstelsel in beeld gekomen. Deze is direct aangepast door de eigenaar. De waterberging is wederom opgeschoond en hersteld.

Voordat we het stelsel weer open zetten (er zitten namelijk ook kleppen die we dicht kunnen zetten om het HWA stelsel geheel af te sluiten van de waterberging en deze hebben we dicht gezet) controleren we of het water van stabiele kwaliteit is in het stelsel. In de tussentijd komt er dus alleen grondwater en rechtstreeks regenwater (niet via HWA riool) in de vijver. Het water in het hemelwaterstelsel wordt nu tijdelijk geheel weggepompt naar de waterzuivering. Momenteel is dit geen probleem voor de waterberging, maar zomers zou de waterberging door een lagere grondwaterstand, verdamping en te weinig aanbod van regenwater droog komen te staan. Ik wil de verbinding daarom in het voorjaar graag weer open zetten. 
We hopen dat de situatie Idylle / waterberging nu weer kan herstellen zoals het was tussen ca. 2017 tot 2020, met schoon regenwater in de waterberging en we houden de situatie in de gaten. Bij vragen, nadere afstemming graag even contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet, Fokke Bijker
Projectleider | Fysieke Leefomgeving | Civiel


Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
f.bijker@dewoldenhoogeveen.nl "


Het is vanzelfsprekend dat wij het belangrijk  vinden dat de natuur in Zuidwolde en des te meer langs het Vlinderommetje schoon blijft en we willen dus graag het verdere verloop volgen. Daarbij kunnen ook de wandelaars helpen door te melden wanneer er onregelmatigheden te zien zijn. Dat kan gemeld worden bij Fokke Bijker, maar ook bij info@natuurverenigingzuidwolde.nl. Dan zullen wij het doorgeven.


Jaap Vliegenthart

 

 

Het water bij Idylle was hier nog schoon.