NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

Idylle


Dinsdag 24 februari was Kars Veling bij ons te gast. Kars behoeft denk ik geen introductie, wie vlinders zegt, zegt Vlinderstichting en wie Vlinderstichting zegt, zegt Kars Veling. Kars kwam vertellen over het Idylle project. Dat gaat over de aanleg van - tamelijk kleinschalige- natuurterreinen met speciale aandacht voor bloemen, bijen en vlinders.


Voor bloemen, bijen, vlinders en mensen
In 2014 zijn een stuk of 20 terreinen aangemeld. Deze bevinden zich verspreid over het land, al zijn onze streken wat karig vertegenwoordigd. De slogan bij deze projecten is : “Voor bloemen, bijen, vlinders en mensen!”. Sleutelwoorden zijn betrokkenheid, openheid en continuïteit. Betrokkenheid van allerlei partijen, zoals de grondeigenaar of beheerder, de lokale overheden, de vrijwilligers , instanties als de Vlinderstichting enzovoorts, is een must. Een mooi samenwerkingsproject dus, waarlijk een idylle, want we weten dat het weleens anders loopt in natuurbeheer-land. Openheid komt tot uiting in de toegankelijkheid van de terreinen, het motto is “door mensen en voor mensen”. De terreinen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, kinderen kunnen er heerlijk spelen en ravotten, en ja, een bosje bloemen plukken voor thuis op tafel of een krans in je haar mag ook! Heerlijk toch?


Door de ogen van de vlinder

Ook mooi in deze projecten is dat de terreinen worden ontworpen “door de ogen van de vlinder gezien”. Dus veel aandacht voor wat de vlinder nodig heeft: warmte en beschutting, overwinteringsmogelijkheden, hetzij als rups, hetzij als pop of vlinder, aanwezigheid van de vereiste waardplanten en tenslotte nectar voor de vlinder. Er worden zoveel mogelijk biotopen aangelegd die in de plaatselijke natuur thuishoren. Veel soorten zijn immers gebonden aan lokaal voorkomende planten voor het leggen van de eieren, voeding voor de rupsen, de juiste plek voor de poppen en tenslotte de nectar voor de vlinders. Door de voorwaarden die aan de terreinen en projectplannen worden gesteld wordt ook geprobeerd de continuïteit van de projecten te waarborgen, in elk geval voor een aantal jaren.


Idylle in Zuidwolde

Zuidwolde heeft, zoals de meesten wel zullen weten, zijn eigen “Idylle”-project in het vlinderommetje. Joop loste Kars af met een bijdrage over het gewijzigde deel van het vlinderommetje op het nieuwe industrieterrein Zuiderkerkes II. Daar werd door vrijwilligers van onze vereniging een forse strook kale grond beplant en ingezaaid met – als ik me goed herinner- wel 12 kilo bloemzaden. Benieuwd wat een bloemenpracht dat deze zomer zal geven, ik ga beslist kijken.


Daarmee kwam de avond ten einde. Voor de aanwezigen die zelf iets vlindervriendelijks in de tuin of op balkon willen, was er nog een zakje zaad en folders en een boek te krijgen. Joop bedankte Kars en feliciteerde hem tevens met zijn 25-jarig jubileum bij de Vlinderstichting.


Rest mij nog te melden dat op de website www.vlinderstichting.nl van alles te vinden is over de Idylle-projecten, er kunnen nog aanvragen ingediend worden! Zeer zeker de moeite waard.


Rob van Leeuwen