NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Passages over ecoducten Zuidwolde in 2015


De jaarcijfers van de passages van dieren over de ecoducten Suthwalda en Stiggeltie over de N48 zijn bekend. We maken het vergelijk van het afgelopen jaar met 2014.


Onderstaande aantallen zijn gebaseerd op waarnemingen van twee camera’s per ecoduct.

Er worden passages gemist doordat òf de dieren te snel passeren òf buiten het bereik van de camera’s langs komen. Verder komt het voor dat de camera’s uitvallen door diverse technische oorzaken. Andersom zullen er ook dubbele waarnemingen zijn doordat dieren twee camera’s passeren. Per saldo zullen de aantallen redelijk representatief zijn.


Vanaf eind februari 2016 gaan we werken met een derde camera waarmee we inzicht willen vergaren in passages die nu buiten beeld blijven. Naast deze passages zijn er natuurlijk vele vogels, vlinders, vleermuizen en andere dieren die we wel zien maar niet kunnen registreren.


Ecoducten werkgroep

 

 

 

 

Vergelijk aantallen waargenomen passages van dieren op ecoducten bij Zuidwolde

 

 

Ecoduct

 

Suthwalda

 

Stiggeltie

 

Totaal


Jaar

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Haas

 

160

171

 

94

180

 

254

351

Das

 

107

82

 

13

19

 

120

101

Vos

 

46

37

 

6

14

 

52

51

Steenmarter

 

0

3

 

16

55

 

16

58

Ree

 

160

283

 

137

171

 

297

454

Totaal

 

473

576

 

266

439

 

739

1015