NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

VLINDERTUIN 25 jaar en 1000 soorten gepasseerd

Dit jaar 2023 is het 25 jaar geleden dan de Vlindertuin in Zuidwolde is aangelegd. We gaan daar op verschillende manieren aandacht aan besteden. Rob van Leeuwen is bezig om het huisje te vernieuwen. We gaan diverse excursies organiseren voor leden en niet-leden. We gaan door met de maandelijkse werkmorgen (1e dinsdagmorgen van iedere maand van 9.00 uur tot 12.00 uur)  en we blijven rondkijken welke  planten en insecten en andere dieren in de Vlindertuin te zien zijn. Daar is uitgerekend dit jaar iets bijzonders in te vermelden. Op waarneming.nl worden alle meldingen van de Vlindertuin sinds 2011 geregistreerd en die zijn te bekijken op https://waarneming.nl/locations/252262/species/  Daar is juist dit jaar te zien dat wij de 1000 soorten zijn gepasseerd. Een tuin van 400 m2 met een aangrenzend bosje en wat berm; bij elkaar ongeveer 800 m2 waar dus inmiddels 1000 soorten zijn geregistreerd. We hebben er niet eens speciaal ons best voor gedaan, want op plantengebied voeren we niet veel in omdat er veel aangeplante soorten in staan. Ook de vogels worden niet systematisch bijgehouden. Daar zouden moeiteloos een flink aantal aan toegevoegd kunnen worden. Dagvlinders en nachtvlinders die zijn wel heel goed geregistreerd. Dagvlinders inmiddels 34 soorten (al zijn daar soorten bij van vóór 2011 dus op waarneming staan "maar" 30 soorten) en nachtvlinders meer dan 600 soorten met daarbij zeer zeldzame soorten zoals de Populierengroenuil en Pijpenstro-uil.  Wij zouden dus met extra inspanning op dit gebied en registratie van oude gegevens nog verder kunnen komen. Het is geen doel voor ons , maar het is wel enorm leuk dat de diversiteit zo groot blijkt. Bijna 100 soorten bijen en wespen. Ruim 50 soorten vliegen. 60 soorten kevers. Bijna 60 soorten wantsen en cicaden met de zeer zeldzame Beemdkroonschildwants. Ondanks het kleine oppervlak en de speciale inrichting toch nog bijna 40 soorten paddenstoelen. Dat alles om enkele voorbeelden te noemen. Het blijft het hele jaar een feest om de Vlindertuin te bezoeken en goed rond te kijken. Dankzij de ligging met de aanwezigheid van veel bomen en wilde planten is de verscheidenheid groot. Kom en geniet er van...........toegang vrij!


Joop Verburg

 

 

Beemdkroonschildwants

 

 

Pijpenstro-uil zeer zeldzaam

 

 

Populierengroenuil; een zeldzame nachtvlinder