NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Verslag presentatie ‘De Stenen Tuin’.


Werd de jaarvergadering van NVZ  al bijzonder goed bezocht, in het half uur daarna stroomde de zaal van de Boerhoorn zó vol dat er stoelen bijgezet moesten worden. Meer dan 100 belangstellenden wilden er bij zijn. Niet voor niets natuurlijk want een Natuurvereniging die 50 jaar bestaat maak je dan ook niet dagelijks mee. Het was de avond van de presentatie van een boek “De Stenen Tuin”over de begraafplaats in Zuidwolde, dat als jubileumgeschenk in de hele oude gemeente Zuidwolde huis-aan-huis zal worden bezorgd  Eerst werd iedereen welkom geheten door de presentator Hans Dekker (ecoloog bij provincie Drenthe) Bert Steenbergen van de Oudheidkamer Zuidwolde is een van de auteurs en hij vertelde hoe hij er toe kwam om aan deze mega-klus zijn hulp te verlenen. Aan de hand van enkele prachtige dia’s werd ons een klein inkijkje in het boek gegeven. Er werd uitgelegd waarom er voor de begraafplaats is gekozen. Een unieke historische plek waar weinig over bekend is. Bert schreef ook over de vroeg historie van begraven op plekken waar nu grafheuvels te vinden zijn en over het in vroeger tijd begraven in en om de kerk en over de huidige begraafplaats die 200 jaar geleden in gebruik moest worden genomen. Voorzitter Joop Verburg, die de hele avond straalde van geluk en plezier, vertelde over de unieke natuur die ontstaan is op deze plek en de grote waarde daarvan. Marga Kool heeft naast haar aandeel als eindredactie ook bij elk hoofdstuk een bijzonder gedicht geschreven. Enkele  van de 13 gedichten zijn ook in het Drents geschreven. Tussen de sprekers door droeg ze telkens enkele gedichten voor en de zaal was muisstil en vol aandacht. Ze zijn dan ook prachtig! Henk Bosma nam de lay-out van het boek op zich. Joop bedankte alle vrijwilligers die aan dit mega-project meegeholpen hebben,  Hij bedankte ook de partijen die hun financiële steun hebben gegeven om tot dit geweldige eindresultaat te komen. (Gemeente De Wolden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Marius Tonckensfonds en Dorpsbelangen Zuidwolde) Het eerste exemplaar van ‘De Stenen Tuin’ werd door Joop aan de burgemeester van de Gemeente de Wolden drs. Inge Nieuwenhuizen overhandigd waarna ook zij nog even het woord nam om haar waardering uit te spreken over het vele mooie werk dat deze natuurvereniging al jaren doet en waarbij ook de kinderen liefde voor onze natuur wordt bijgebracht. Het tweede exemplaar werd overhandigd aan wethouder Albert Haar die toezegde zorgvuldig op de begraafplaats te zullen passen, wat hem een daverend applaus opleverde. De boeken werden ter inzage rondgedeeld waarbij beloofd werd dat ze één dezer dagen dankzij meer dan 40 vrijwillige bezorgers bij een ieder in de brievenbus zullen belanden. Bijna 5000 exemplaren die gratis in het hele gebied van oud-Zuidwolde worden verspreid: een uniek project!  Het buffet ging open en een feest is geen feest zonder een hapje en een drankje. Ook bij de uitgang stond nog een presentje voor de aanwezigen klaar: een Vuilboom die in iedere tuin een plekje verdient om zijn vroege en langdurige bloei waar de insecten u dankbaar voor zullen zijn. Kortom een gedenkwaardige en bijzondere avond en een mooi begin van een jaar vol feestelijkheden van een natuurvereniging die nog lang niet van plan is om te stoppen. Dat blijkt wel uit alle enthousiaste medewerking die er door heel veel vrijwilligers in deze club gestoken wordt met als bezielende en voortstuwende kracht Joop Verburg!

 

Enthousiast toehoorder van deze avond, Barbara Ruis-Stöpetie

 

Overhandiging van boek aan burgemeester Nieuwenhuizen

 

Tweede exemplaar voor wethouder Albert Haar


Gloedvolle reactie van de burgemeester voor een volle zaal