NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

LOGO NVZ 2023 jubileum witte achtergrond.jpgDe Natuurvereniging Zuidwolde viert in 2023 het 50-jarig jubileum.
De kop boven dit artikel verraadt al dat er iets bijzonders aan de hand is. De Natuurvereniging Zuidwolde bestaat eigenlijk al langer, want de eerste activiteiten begonnen al in 1971. Maar ja, Corona gooide roet in het eten en dus maakten we van de nood een deugd en we grepen het feit dat de statuten werden ingeschreven in 1973 aan, om de viering uit te stellen tot 2023. Het was ook een voordeel, want ineens hadden we meer tijd om verschillende activiteiten voor te bereiden en zo zijn we tot een jubileumprogramma gekomen:

1. Wij bereiden een levende expositie voor in de week van 5 tot 10 juni 2023 voor alle basisscholieren van ons dorp e.o.  (en 's avonds voor volwassenen) waarbij vlinders centraal staan. Hart van de expositie is een stikdonkere kamer in de Boerhoorn, waar in verlichte open vitrines de gehele levenscyclus van verschillende vlindersoorten van zeer dichtbij te beleven is. Daarom heen zijn teken- en zoekwedstrijden en vlinderlessen op school om kinderen zoveel mogelijk bij de natuur te betrekken.

2. Wij hebben een boek gemaakt over de historie, de culturele waarde en de natuurwaarde van de begraafplaats in Zuidwolde. Bij het vooronderzoek is gebleken dat er weinig gepubliceerd is over de geschiedenis van de begraafplaats en er is juist veel over te vertellen. Daarnaast blijkt de begraafplaats  een unieke natuur te hebben. Doel daarbij is om de hele bevolking bekend en vertrouwd te maken met de historische waarde en de natuurwaarde van onze begraafplaats. Dit boek wordt in een oplage van 5200 stuks gedrukt, zodat het als jubileumcadeau kan worden bezorgd in heel de oude gemeente Zuidwolde. De presentatie van dit boek zal plaatsvinden op dinsdagavond 28 maart a.s. in de Boerhoorn, aansluitend aan de ledenvergadering die om 19.00 uur begint. Opgave voor deelname is vanwege de beperkte capaciteit nodig via info @natuurverenigingzuidwolde.nl

3. We willen in het najaar een feestelijke jubileumavond organiseren met aansprekende presentaties en filmbeelden in de Boerhoorn, verzorgd door medewerkers van de landelijke Vlinderstichting. Medewerking is door de nationale Vlinderstichting toegezegd. Daarbij zullen dus de vlinders centraal staan.

4. Afgelopen jaar is een extra lus aan het Vlinderommetje gemaakt rond de nieuwe woonwijken aan de zuidzijde van Zuidwolde. we willen in samenwerking met de firma Buning-wegenbouw daar op een bijzondere manier aandacht aan besteden. Bovendien willen we dat combineren met de opening van de gebouwen aan de Ekelenbergweg die wij mogen gebruiken van de familie Buning. Tenslotte maken we ook een nieuwe brochure van de complete route en de beschrijving daarvan. Het is de bedoeling om die samen met het boek te verspreiden.

5. De Vlindertuin bestaat in 2023 25 jaar en is nodig aan aanvulling en opknappen toe. Ook de bebording moet i.v.m. veranderingen in de laatste jaren vernieuwd worden. Ook daar willen we enkele feestelijke open dagen organiseren, waarbij bezoekers een vlinderplant meekrijgen.

6. Tenslotte is het voornemen om in 2023 een jeugdgroep van 12+ op te zetten. De Natuurvereniging heeft zich al 50 jaar vooral gericht op de basisschooljeugd, maar nu willen we ook met de oudere jeugd wat aan natuuronderzoek gaan doen met de gebouwen van Buning als uitvalsbasis en onderzoeksplek. 

Wij hebben voor dit programma ons eigen spaargeld ingezet en daarnaast voldoende subsidie van Gemeente De Wolden,  Prins Bernhard Cultuurfonds, Marius Tonckensfonds en dorpsbelangen Zuidwolde ontvangen om het financieel mogelijk te maken. Het is een ambitieus jubileumprogramma, maar we rekenen op uw hulp en met veel enthousiasme van onze leden moet het lukken om dit allemaal  te realiseren.

Bestuur Natuurvereniging Zuidwolde