NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Korstmossen en mossen op de begraafplaats,


Velen zullen misschien al weten dat we als Natuurvereniging samen met de Historische Kring in de persoon van Bert Steenbergen, bezig zijn onderzoek naar de begraafplaats van Zuidwolde. Dit gaat volgend jaar resulteren in een boek over de historie en de natuurwaarden van deze plek, deze laatste zijn al bijzonder hoog gebleken. We zijn ook erg blij dat Marga Kool een mooie bijdrage gaat leveren aan het boekwerk.


Voor onderzoek naar de mossen en korstmossen hebben we zeer kundige hulp ingeschakeld; 12 februari jongstleden zijn negen leden van de mossen- en korstmossenwerkgroep van de vereniging voor veldbiologie (www.blwg.nl) afgereisd naar onze mooie begraafplaats. Juist op de grafmonumenten komen veel soorten korstmossen voor, maar ook in de schrale graslanden en op de bomen groeien korstmossen en mossen. Korstmossen zijn een samenwerkingsverband tussen een specifieke algensoort en een bijbehorende schimmel. Net als mossen hebben ze geen wortels en daarmee beschadigen ze dus de stenen niet. Deze fungeren puur als drager. Met name de oude grafzerken zijn vaak prachtig versierd met kleurrijke korstmossen: geel, oranje, bruin, wit, blauwgerand met zwart. Maar veel soorten korstmossen zien er vaak slechts uit als onopvallende vlekjes op de zerken. Met een loupe en de nodige kennis en ervaring zien de kenners aan uiterst subtiele details welke soort het is. Hierbij hangt de diversiteit voor een groot deel samen met de verschillende soorten stenen die gebruikt zijn.


Het resultaat van de dag was enorm: op dit moment zijn er 140 soorten gemeld door deze groep specialisten, waarbij een aantal soorten zeldzaam of zelfs zeer zeldzaam is. Ook op dit gebied is de begraafplaats van Zuidwolde een heel rijk gebied. Het betekent ook dat we op al die oude grafmomumenten heel zuinig moeten zijn. Het is historisch erfgoed én dat gaat hier heel mooi samen met belangrijke natuurwaarden. De begraafplaats is onze aandacht en zorg meer dan waard.

 

Jan-Erik Plantinga & Joop Verburg

 

 

Gewone citroenkorst (volgt het hemelwaterspoor op de zerk)

 

 

Kalkvedermos

 

 

Kopjesbekermos

 

 

Krulmos

 

 

Lukas Verboom onderzoekt een zerk

 

 

Zwarte grafkorst (diam 4 cm)