NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Jubileum NVZ 2023,

In 2023 hopen we alsnog het 50-jarig jubileum van Natuurvereniging Zuidwolde te vieren.

2 jubileum-projecten staan op stapel.


Ten eerste een VLINDERPROJECT voor de basisschoolkinderen van de 6 basisscholen in het voormalig Zuidwolde-gebied. De eerste voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart (overleg over de data, de reservering van een locatie, de afspraken met het IVN-scholennetwerk over afstemming van dit onderwerp, komend jaar oefenen met levend materiaal zodat we in 2023 weten hoe het werkt om op een bepaald moment poppen te zien uitkomen (een wonder!) enzovoort.

Ten tweede het BOEK over de Begraafplaats van Zuidwolde. Een redactie bestaan de uit Bert Steenbergen (Oudheidkamer Zuidwolde), Marga Kool (dichteres), Jan Erik Plantinga en Joop Verburg (namens de natuurvereniging) zijn begonnen om een boek te schrijven en te illustreren over de geschiedenis, de culturele waarde en de natuurwaarde van deze begraafplaats. Inmiddels is al duidelijk dat er veel bijzonderheden en unieke dingen te beschrijven zijn over deze begraafplaats en de redactie is dan ook vol enthousiasme aan de gang gegaan. Ook Henk Bosma is als ontwerper bij het project betrokken. Wij gaan er van uit dat het boek gepresenteerd kan worden bij de jaarvergadering van de vereniging eind maart 2023.  

bestuur NVZ


 

Zo zien kinderen poppen uitkomen

 

 

Ook de nieuwere delen van de begraafplaats hebben een intieme sfeer