NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Haviken in Drenthe

Ruim 40 bezoekers zijn afgekomen op het boeiende verhaal van Willem van Manen over de Havik. Willem werkt bij SOVON, de nationale vogelstichting. Hij woont in Assen en werkt met name in Drenthe. Daar doet hij onderzoek naar het leven van de Havik en hij bestudeert de vooruitgang dan wel achteruitgang van deze bijzondere vogelsoort. Om dat te doen klimt hij in de broedtijd talloze malen in bomen waar de Havik in broedt. Hij telt de eieren, de jongen en op de juiste tijd worden de jongen geringd en gemeten. De Havik is in Drenthe een  toppredator. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk geen vijanden heeft. Hij voedt zichzelf en zijn jongen met de jongen van andere vogels (vooral Spreeuwen) en van soorten als duiven, Eksters, Gaaien en kraaien.  Willem vertelde enthousiast over zijn bevindingen en voortdurend kreeg hij vragen uit het publiek wat de avond erg levendig maakte. De Havik nam gedurende vele jaren toe maar tegenwoordig is er weer duidelijk afname waarschijnlijk vooral door tekort aan prooi. Sinds kort is er bovendien een nieuweling in Drenthe. Er zijn wel 5 of 6 broedparen Oehoe’s in Drenthe en de Oehoe aarzelt niet om jonge Haviken van het nest te sleuren en mee te nemen als voedsel voor zijn jongen. Hoe dat allemaal af zal lopen? We zullen het zien. Joop bedankte Willem heel hartelijk en complimenteerde hem met zijn kennis en de bijzondere foto’s .

Enthousiaste vogelaar


 

Wilem van Manen (rechts) ook na afloop nog druk in gesprek