NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Cursus wilde bijen afgesloten,

In mei is een vier sessies een cursus insectenhotels maken geweest. We mochten gebruik maken van de grote schuur van Wilma en Jan Huiskes, waar grote tafels stonden om goed te kunnen werken. Alle vier de groepen zijn enthousiast twee aan twee aan het werk geweest. De ombouw, die door Jan Mager met enorm veel zorg was voorbereid, werd door iedere deelnemer in elkaar gezet. De binnenhoogte van 15 cm maakte mogelijk dat er materiaal van 14 cm lang in de ombouw paste. Daarna werd de ombouw gevuld met geschikt materiaal. Gaten van allerlei diameter werden in geschikte stammetjes en houtblokken geboord. Verder werden bundels gemaakt van vooral bamboe van verschillende dikte met steeds een gesloten achterkant. De tijd vloog om en de sessies duurden allemaal langer dan gepland. Uiteindelijk ging ieder met een (soms deels) gevuld insectenhotel naar huis met daarbij veel kennis en ervaring. In de weken er na kwamen al snel berichten binnen over bijen die de insectenhotels al hadden gevonden en gebruikten. Alle deelnemers kregen ook nog een Vuilboom of een Geoorde wilg mee naar huis. Echte inheemse nectarleveranciers die in de eigen tuin of eigen omgeving geplant konden worden. De bomen waren speciaal voor deze cursisten beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Drenthe.

Begin juni werd opnieuw in vier sessies de cursus afgesloten met een tweede veldexcursie. Dit keer bleven we in de Vlindertuin en alle deelnemers gingen daar aan de slag om zoveel mogelijk te zien van en te leren over de dieren die daar leven. Er was veel verwondering over de diversiteit en vooral de verschillen tussen wespen, vliegen, zweefvliegen en bijen kregen volle aandacht. Prachtig om daarbij natuurlijk ook bijzondere soorten tegen te komen zoals de Resesdamaskerbij en de Koninginnenpage. Harrold vond ook nog de rups van het Oranjetipje, dus het bleef niet bij bijen. Gezien de reacties hebben de deelnemers veel geleerd en erg genoten van de cursus en vragen om een vervolg zijn al weer gesteld.

Joop Verburg

 

 

Wilma Huiskes zet met Jan Mager samen de ombouw in elkaar

 

 

Freddy Mager assisteert Joke Laroi

 

 

Nienke bezig bamboe op maat te zagen

 

 

Ook Gerbert en Dorus bezig met de bamboevulling

 

 

In de Vlindertuin op zoek naar insecten

 

 

Harrold met zijn rups van het Oranjetipje