NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Torenvalkenkast nabij oostelijk deel Steenbergerweg Zuidwolde vervangen door nieuwe kast

 

Sinds een groot aantal jaren stond een torenvalkenkast van de Natuurvereniging Zuidwolde opgesteld midden in het weiland achter de Boslaan, aan de oostkant van Zuidwolde en nabij het oostelijk deel van de Steenbergerweg. De kast was gemonteerd op een oude, metalen lantaarnpaal en werd soms als broedgelegenheid door Torenvalken gebruikt.

Door de grondgebruiker is een aantal jaren geleden het weiland in gebruik genomen als akker. De kast is daarbij verplaatst en wel naar de scheiding van de akker met het bosje, dat grenst aan de Steenbergerweg. Op zijn nieuwe plek werd de opening van de kast daarbij op het zuidwesten gericht wat voor een nestkast altijd minder gunstig is, vanwege de daardoor geringe beschutting tegen wind en regen.

 

Toen ik in het voorjaar van 2020 de kast bekeek om te zien of er wellicht broedactiviteiten waren, zag ik dat de kast er niet zo best aan toe was. Er zat o.a. een gat in de achterwand en de houten wanden leken deels door vocht aangetast. De kast had vermoedelijk zijn beste tijd gehad. Bij Landschapsbeheer Drenthe is een nieuwe kast opgehaald, die op 3 maart 2021 is geplaatst.

 

Met 4 man sterk is de paal met de oude kast uitgegraven. Daarvoor werd o.a. een sleuf gegraven, om de paal + kast veilig te kunnen laten landen. In de oude kast bleek zich in de loop van de jaren een dikke laag grond gevormd te hebben, iets dat geen plezierige ondergrond voor een broedpoging van een Torenvalkenechtpaar is. De dikke laag grond was kletsnat en er lag een aantal braakballen van een uil op.

 

De nieuwe kast is nu geplaatst met de opening naar het noorden, zodat er minder invloed is van wind en regen. De opening verder naar het oosten draaien was niet mogelijk, door de aanwezigheid van het aangrenzende bosje; de Torenvalken zouden dan onvoldoende aanvliegruimte hebben. De Torenvalken hebben vanuit de kast nu wel wat minder uitzicht over de akker.

 

Bij het voorbereidende bezoek aan de oude kast op 26 februari jl., samen met Reijer Römer, vloog er een paartje Torenvalken vlakbij langs. Wellicht heeft dit paartje belangstelling voor deze plek als broedlocatie. We gaan het in de gaten houden.

 

Na de plaatsing van de kast, kwam over de akker mevrouw Gertien Grim aanlopen. Zij woont aan de Boslaan en ze vertelde dat ze vanuit haar woonkamer regelmatig naar de torenvalkenkast kijkt vanwege de Bosuil, die geregeld in en op de kast zit te zonnen (vandaar dus die aangetroffen braakballen). Het is begrijpelijk dat zij het jammer vindt, dat de nieuwe kast nu zo gedraaid staat dat zij vanuit haar huis niet meer in de kast kan kijken. Het zou mooi zijn, als zij het gebruik van de kast door Torenvalken of Bosuil op afstand (vanuit haar woonkamer) in de gaten kan houden. Het is wel de vraag of Torenvalken de kast als broedplek interessant vinden, bij een regelmatige aanwezigheid van een (zonnende) Bosuil. Ik ben er niet helemaal gerust op. Wordt vervolgd.

 

Met dank aan Roelof Nijboer (die tevens de foto’s heeft gemaakt), Henk Hulzebosch en zijn zwager Bert Broekman, voor hun onmisbare en vakkundige assistentie bij het vervangen van de nestkast.

 

Philip de Brabander